Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.11.19 - PS 130/19 Innkjøpsstrategi - Innherred innkjøp

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2018/8704 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 21.11.2019 130/19 
Kommunestyre 25.11.2019 106/19

 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar forslag til felles innkjøpsstrategi for Innherred Innkjøp til orientering.

Vedlegg: 
Innkjøpsstrategi

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger: 
Innherred Innkjøp ble etablert 01.01.2019 og er et felles innkjøpssamarbeid mellom Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Levanger og Verdal kommune. I mai ble felles innkjøpspolitikk vedtatt for alle kommunene, i Verdal 27. mai i PS 40/19.

Innkjøpspolitikken er det mest overordnede dokumentet for samarbeidet og er vedtatt av alle kommunestyrene i samarbeidet. I § 15 i vedtektene til Innherred Innkjøp står det at det også skal utarbeides en innkjøpsstrategi felles for deltakerkommunene. Innkjøpsstrategien skal vedtas av styret i samarbeidet, men forelegges det enkelte kommunestyre før vedtak. Slik kan det enkelte kommunestyre se sammenheng mellom innkjøpspolitikken vedtatt av kommunestyret og den gjennomføringsstrategien styret vedtar.

Forslaget til innkjøpsstrategi er utarbeidet av en gruppe oppnevnt av rådmann i hver kommune. Denne gruppen har bestått av personer fra ulike fagområder, økonomi, teknisk, oppvekst og administrasjon.

Vurdering:
Innkjøp utgjør en stor del av kommunens totale budsjett. Mange ansatte er involverte i innkjøp og bruker mye tid på dette og konsekvensene av valgte løsninger påvirker budsjettene i flere år. Ved å forbedre innkjøpene vil det gi bedre kvalitet, brukertilfredshet, reduserte kostnader og redusere risiko.

Innkjøpsstrategien viser kommunens overordnede veivalg og satsinger for anskaffelser, og den viser prioriterte endringer virksomheten skal gjennomføre for å nå sine overordnede og langsiktige mål.

Innkjøpsstrategien er utarbeidet basert på analyse av status i alle kommunene, bl.a. m.h.t. organisering og ansvar, ressursbruk, kompetanse, bruk av system og verktøy, kommunikasjonslinjer m.m. Og den sier noe om hva Innherred Innkjøp skal prioritere i neste 4-års periode.

Strategien inneholder en visjon, et hovedmål og 4 delmål, som er basert på de analysene som er gjort av innkjøpsområdet i kommunen. Hvert delmål er beskrevet med ønsket effekt, tiltak, risiko, styringsparameter/nøkkelindikatorer og resultatmål.

 

 

   Til toppen av siden 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.11.2019 14:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS