Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 30.01.20 - PS 18/20 Revidering av reglement for utvalg for klagesaker

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/4360 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 30.01.2020 18/20
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:
Reglement for utvalg for klagesaker vedtas.
 
Vedlegg:
Reglement for utvalg for klagesaker.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Flere bestemmelser i den nye kommuneloven trådte i kraft fra konstituerende kommunestyremøte, bl.a. reglene for folkevalgte organ. I den forbindelse mer det behov for å revidere reglement for utvalg for klagesaker slik at dette samsvarer med ny lov. Det er kun foretatt endringer i ordlyd på paragrafer i reglementet og ingen realitetsendringer.

Saken legges med dette fram for behandling.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2021 10:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS