Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 14.05.2020 - PS 68/20 Trondheim Havn IKS – godkjenning av selskapsavtale

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2019/3237 - /P30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.05.2020 68/20 
Kommunestyret 25.05.2020  

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunestyre vedtar den foreliggende selskapsavtale for Trondheim Havn IKS slik den er foreslått av selskapets representantskap i sak 14/19. 
 
Vedlegg: 

  1. Brev fra Trondheim Havn IKS
  2. Selskapsavtale
  3. Protokoll representantskapet 10.12.19
  4. Protokoll representantskapet 11.06.19
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Den 15. april 2020 mottok Verdal kommune en epost fra Trondheim Havn IKS der det går fram at representantskapet har vedtatt en ny selskapsavtale i sitt møte 10.12.2019. For at den nye selskapsavtalen skal være gyldig og kunne godkjennes av Brønnøysundregistrene, må den vedtas av det enkelte kommunestyre i hvert av havneselskapets eierkommuner.

Det er ønskelig å ha foreliggende en gyldig selskapsavtale innen representantskapets neste møte i juni 2020, derfor ber Trondheim Havn IKS om at eierkommunene behandler selskapsavtalen senest i mai-møtet.

For Verdal kommunes del har ikke endringen av selskapsavtalen noen praktisk betydning ut over å formelt registrere overføring av eierandeler som følge av kommunesammenslåinger i henholdsvis Trondheim/Klæbu (repr.sak 10/19), Steinkjer/Verran (sak 11/19), Namsos/Namdalseid/Lund krets i Nærøy (sak12/19), samt Orkland/Meldal/Agdenes/deler av Snillfjord (sak 13/19). I tillegg kommer Skaun kommune inn som ny deltaker i havneselskapet (sak 9/19) med en eierandel på 0,01 prosent.

Som følge av nevnte kommunesammenslåinger og Skauns inntreden i havneselskapet, ble det i sak 5/19 i representantskapet fattet vedtak som nå også er innarbeidet i den nye selskapsavtalen. Bestemmelsen lyder:
«Til å lede THs virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 8 medlemmer. Styret skal inneha kompetanse selskapet trenger og ha en god geografisk spredning. Varamedlemmene skal velges i numerisk rekkefølge. I tillegg skal de ansatte ha anledning til å velge to styremedlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av representantskapet. Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. THs daglige leder (havnedirektør) har plikt til å møte i styrets møter med forslags- og talerett. Styrets funksjonstid er 2 år.».

Vurdering: 
Praktisk konsekvens: Endringen tar opp i seg representantskapets ønske om at styresammensetningen ikke bare låses geografisk, men representerer «den kompetanse selskapet trenger» og har «en god geografisk spredning» (vedtak sak 5/19).

Verdal kommune opprettholder sin eksisterende eierandel på 8,00% i TH samt sin ene plass (pluss vara) i representantskapet.

Alle vedtak det henvises til ovenfor og som anses som relevant for kommunestyrets behandling, er vedlagt saken. 
 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 08.05.2020 08:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS