Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.05.20 - PS 72/20 Silje H. Sjøvold - Endelig uttreden av folkevalgte verv pga flytting

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/1643 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.05.2020 072/20
Kommunestyre 27505.2020  

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret tar melding om flytting til etterretning. Silje H. Sjøvold har rett til å tre inn i sine verv igjen om hun flytter tilbake til kommunen innen 15.05.2022.
 2. Knut Snorre Sandnes rykker opp som fast medlem i kommunestyret for partiet Høyre.
 3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:
 4. Nytt medlem i utvalg for klagesaker: 
 5. Nytt medlem i representantskapet for Innherred Renovasjon IKS:
 6. Ny vigsler:
   

Vedlegg: 
Ingen 

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Silje H. Sjøvold har i epost datert 29.04.2020 meldt ifra om at hun flytter i fra kommunen 15.05.2020.

Kommunelovens § 7-9 første ledd sier:
«En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen til vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år».

I kommentarutgaven står:
«Ved registreringspliktig flytting fra kommunen/fylkeskommunen er også hovedregelen at en person trer endelig ut av de vervene som omfattes av § 7-2 første avsnitt. Dersom vedkommende blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en toårsperiode etter registrert utflytting, følger det imidlertid av bestemmelsen her at han/hun trer inn i vervet igjen. Med mindre det da foreligger grunnlag for fritak, må en slik gjeninntreden ikke bare anses som en rett, men som en plikt for vedkommende.»

Dette betyr at Silje H. Sjøvold ikke er valgbar etter 15.05.2020 og trer endelig ut fra sine folkevalgte verv, men med rett og plikt til å gjeninntre om hun flytter tilbake innen 15.05.2022.

Silje H. Sjøvold er innvalgt i følgende:
Medlem i kommunestyret for partiet Høyre.

Og innvalgt på fellesliste SP/MDG/H/FRP i følgende utvalg:

 • Medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret
 • Medlem i utvalg for klagesaker
 • Medlem i representantskapet for Innherred Renovasjon IKS
 • I tillegg oppnevnt som vigsler som en av to folkevalgte.
   

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret har følgende medlemmer fra felleslisten SP/MDG/H/FRP:

Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP) 1.
 2. Anne Grete Lervik Valbekmo (SP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Siri-Gunn Vinne (SP)
 6. Silje Heggdal Sjøvold (H)

Varamedlemmer:

 1.  
 2. Arve Haldorsen (SP)
 3. Arvid Wold (MDG)
 4. Oddleiv Aksnes (H)
 5. Inga Berit Lein (SP)
 6. Kathrine Sandvold Lundgren (SP)
 7. Hilde Daleng (SP)
 8. Tore Landstad (FRP)
   

Og følgende medlemmer i utvalg for klagesaker:

Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP) 1.
 2. Anne Grete Lervik Valbekmo (SP)
 3. Silje Heggdal Sjøvold (H)
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Einar Olav Larsen (SP)
 2. Siri-Gunn Vinne (SP)
 3. Oddleiv Aksnes (H)
   

Representantskapet Innherred Renovasjon IKS:
Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):

Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Silje H. Sjøvold (H)
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Anne Grete Valbekmo (SP)
 2. Knut Snorre Sandnes (H)
   

Kommunelovens § 7-10 4. ledd sier:
«Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.»

Ved nyvalg etter 4. ledd skal gruppen selv foreslå hvem som skal velges og det nye medlemmet rykker inn på den ledige plassen. Det betyr at felleslisten SP/MDG/H/FRP fremmer forslag på nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret, i utvalg for klagesaker, nytt medlem i representantskapet for Innherred Renovasjon IKS og ny folkevalgt vigsler.

Kommunelovens § 7-10 3. ledd sier:
«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerorden de er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.»

I Verdal er kommunestyrevalget avholdt som forholdsvalg, og varamedlemmer fra Høyre i dette tilfellet, trer inn i kommunestyret i den nummerorden de er valgt. Det vil si at Knut Snorre Sandnes rykker inn som fast medlem i kommunestyret for partiet Høyre.

Saken legges med dette fram til behandling og felleslisten SP/MDG/H/FRP bes fremme forslag på nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret, nytt medlem i utvalg for klagesaker, nytt medlem i representantskapet for Innherred Renovasjon ISK og ny folkevalgt vigsler. Det bør tas hensyn til kjønnsbalansen.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.05.2020 10:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS