Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 05.11.2020

Utvalg:       Verdal formannskap
Møtested:  Amfi, Vuku skole og kommunestyresalen
Dato:           05.11.2020 
Tid:             12:00 - 16:45 
Til stede:     9 representanter. Einar Olav Larsen fikk permisjon under sak 143/20

 

Knut Snorre Sandnes (H) fremmet forslag om sak på saklisten – Fastlegeordningen i Verdal. Ved votering vedtok formannskapet enstemmig å føre saken på saklisten som ny sak 144/20.

Her finner du video-opptak, presentasjon og tallmateriale fra kommunedirektørens presentasjon av utkast til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

 

 

Innkalling til møtet i PDF    Protokoll fra møtet i PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 139/20 Godkjenning av møteprotokoll  15.10.2020 Protokoll
PS 140/20 Orientering status vedtatte tiltak i delårsrapport 3 Saksframlegg Protokoll
PS 141/20 Utkast til forslag fra kommunedirektøren - budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Saksframlegg Protokoll
PS 142/20 Orienteringer - Protokoll
PS 143/20 Orientering om legetjenesten Saksframlegg Protokoll
PS 144/20 Fastlegeordningen i Verdal - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 05.11.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Nei Vara: Vidar Nordskag

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

  

PS 139/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 15. oktober 2020 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 15. oktober 2020 godkjennes. 

 

PS 140/20 Orientering status vedtatte tiltak i delårsrapport 3  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2020

BEHANDLING:  
Økonomisjefen orienterte – se under:

Oversikt over tiltak - klikk for større format  

  
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 

PS 141/20 Utkast til forslag fra kommunedirektøren - budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2020

BEHANDLING:  
Det ble orientert og stilt spørsmål om utkastet til økonomiplan og budsjett.
Se presentasjoner nedenfor:

 

Ordfører foreslo at saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
  
 

PS 142/20 Orientering  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2020

BEHANDLING: 
Ordfører orienterte om:
Tfou - den saken vi hadde til behandling på dette har styret sagt nei til – NTNU har behandlet denne saken i sitt styre i går og konkludert negativt.

 PS 143/20 Orientering om legetjenesten  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2020

BEHANDLING: 
Einar Olav Larsen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 11-5, 3. ledd pkt. a og b av hensyn til pågående forhandlinger og personvernet.

Kommunedirektøren orienterte, og det ble stilt spørsmål.

Knut Snorre Sandnes (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Formannskap tar Orientering om legetjenesten til etterretning. Kommunedirektør orienterer Formannskapet om utvikling i sak innen 26.11.2020.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Formannskap tar Orientering om legetjenesten til etterretning. Kommunedirektør orienterer Formannskapet om utvikling i sak innen 26.11.2020

 


PS 144/20 Fastlegeordningen i Verdal   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2020

BEHANDLING: 
Saken utgår.

  
  Til toppen av siden

Publisert: 10.09.2020 14:27 Sist endret: 23.11.2020 08:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS