Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 26.11.2020 - PS 160/20 Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2018/4687 - /000

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 26.11.2020 160/20
Kommunestyre 30.11.2020 118/20

 

Kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyret vedtar å legge ned Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd.
Vedtaket har virking fra det tidspunkt alle medlemskommunene har fattet vedtak om å legge ned Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd og når rådet har avsluttet oppgaven med forvaltning av Midt-Trøndelag Næringsfond. Det delegeres til leder for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd å avgjøre når denne oppgaven er avsluttet.

Vedlegg:
Samarbeidsavtale Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd, vedtatt i kommunestyret 24.02.2020

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Midt-Trøndelag Regionråd (MTR) ble opprettet 6. februar 2018 av kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Frosta, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa. Formålet var å skulle samarbeide om samfunns-, interesse- og næringspolitikken for å skape vekst og bærekraftig utvikling i regionen mellom Trondheim og Steinkjer.
 
Regionrådet skulle også ovenfor øvrige myndighetsorganer være et kontaktpunkt og en pådriver for utvikling av regionen.

I regionrådet 17. desember 2019 ble Midt-Trøndelag Regionråd endret til Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd. Grunnlaget for endringen var ny kommunelov.

I møtet fredag 18.9.20 besluttet en samlet ordførergruppe i Værnesregionen at MTR skal legges ned. Grunnlaget er at forumet har vist seg å ikke være egnet til å nå formålet for organet. Det foreligger av den grunn enighet blant medlemmene om nedleggelse av MTR.

Samarbeidsavtalen viser til at oppløsing av rådet kan skje når alle deltakerkommunene er enig om det. Hvis ikke alle kommuner er enig i at rådet skal oppløses vil alternativet for de som ikke ønsker videre deltakelse være å si opp sitt deltakerforhold i rådet. Dette kan etter vedtektene skje med ett års skriftlig varsel.

Det foreligger ikke midler i MTR. Hver kommune dekker selv sine utgifter med deltakelsen i rådet. Det betyr at det ikke foreligger midler til fordeling ved et opphør av rådet.
Det må likevel vises til at det er en utfordring som må avklares før rådet kan legges ned. Rådet har ansvaret for å forvalte Midt-Trøndelag Næringsfond. Fylkeskommunen har vedtatt å utbetale kr. 200 000,- pr. kommune som de kan disponere etter formålene. Stjørdal kommune har mottatt kr. 1.650.000,- som tilskudd fra Fylkeskommunen til Midt Trøndelag næringsfond. Dette utgjør 75 % av tilsagnet på kr. 2,2 mil. Fylkeskommunen har fortsatt ikke utbetalt siste 25 % av tilsagnet. Dette fondet skal benyttes for å fremme regional næringsutvikling.
Det arbeides med å avklare hvordan vi enkelt kan avslutte forvaltningen av dette fondet. Dette vil bli lagt frem en sak for MTR innen kort tid der den videre prosessen med forvaltning og avslutning av fondet blir konkretisert.
Det er likevel ønskelig å starte prosessen med nedleggelse av MTR. Det blir av den grunn lagt frem en sak for kommunestyrene slik at vi kan få nødvendige vedtak for nedleggelsen av MTR.
Det anbefales at kommunen fatter vedtak om å legge ned Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd. Grunnlaget er at så lengere organet ikke lengere kan benyttes til å nå formålet er det ikke hensiktsmessig å videreføre MTR.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.11.2020 10:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS