Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 26.11.2020 - PS 165/20 Fæby Bryggeri AS - søknad om fast utvidelse av utendørs skjenkeareal

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/3595 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap
26.11.2020 165/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

  1. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, innvilges som omsøkt utvidelse av utendørs skjenkeareal til også å gjelde oppsatt lavvo fram til 29.10.2022. Skal det innvilges utvidelse av skjenkeareal etter denne dato, må lavvo ha fått godkjent fast plassering.
  2. For øvrig samme vilkår som i gjeldende skjenkebevilling.


Vedlegg: 

  1. Søknad om permanent geografisk utvidelse av skjenkebevilling
  2. Godkjent - Søknad om midlertidig plassering av lavvo - 5038/23/1 Febyvegen 49 B - Jørund H Eggen

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Fæby Bryggeri AS søker i brev datert 04.10.2020 om fast utvidelse av utendørs skjenkeareal til også å gjelde oppsatt lavvo. Lavvoen har direkte tilknytning til eksisterende utendørs skjenkeareal (Humlehagen).

Fæby Bryggeri AS har hatt midlertidig geografisk utvidelse av omsøkte areal i perioden 16.06.2020 - 01.11.2020, og videre forlenget til søknad om fast utvidelse er politisk behandlet. Søknaden var begrunnet med å bedre driftsgrunnlaget under koronapandemien med større areal for slik å overholde regler for smittevern.
 
Søknaden begrunnes med å sikre at konserter og kulturopplevelser blir økonomisk forsvarlig og arenaen kan bli et viktig bidrag til å holde liv i lokal kulturnæring i en vanskelig tid.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

NAV Verdal har i brev datert 26.10.2020 ingen innvendinger til at søknaden innvilges.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 11.11.2020 ingen merknader til søknaden.

Jørun K. Eggen har i brev datert 29.10 2020 fra Landbruk, miljø og arealforvaltningen, fått godkjent midlertidig plassering av lavvo på sin eiendom 5038/23/1.

Da dette er en midlertidig godkjenning av plassering av lavvo, vil også utvidelse av skjenkearealet bli gitt for samme tidsrom.

Kommunedirektøren vil ut ifra ovenstående tilrå at søknaden om fast utvidelse av utendørs skjenkeareal innvilges fram til 29.10.2022. Elles samme vilkår som for gjeldende bevilling.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.11.2020 10:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS