Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 10.12.2020

Utvalg:       Verdal formannskap
Møtested:   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          10.12.2020 
Tid:             09:00 - møtet startet etter befaring kl. 10.35 – 12.50
Til stede:    9 representanter 

 

Før møtet ble det gjennomført befaring ved Verdal Bo- og behandlingssenter. 

 

Innkalling til møtet i PDF  -  Innkalling med sakspapirer og vedlegg samlet PDF  -  Protokoll fra møtet i PDF

Se alle sakspapirer til dette møtet i kommunens modul for direkte innsyn

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 171/20 Godkjenning av møteprotokoll  26.11.2020 Protokoll
PS 172/20 Orientering - månedlig økonomirapportering
- Protokoll
PS 173/20 Skolenavn i Verdal kommune
Saksframlegg Protokoll
PS 174/20 Utvikling av Moparken - sluttrapport
Saksframlegg Protokoll
PS 175/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr 30.11.20
Saksframlegg
Protokoll
PS 176/20 Revidert selskapsavtale Innherred Interkommunale Legevakt IKS
Saksframlegg Protokoll
PS 177/20 PE-sak: Godkjenning av lønns- og arbeidsvilkår for kommunedirektør
Saksframlegg Protokoll
PS 178/20 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 10.12.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

  

PS 171/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. november 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 26. november 2020 godkjennes.

 

 

PS 172/20 Orientering - månedlig økonomirapportering   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2020

BEHANDLING:  
Økonomisjef orienterte om status – se presentasjon her

 

 

PS 173/20 Skolenavn i Verdal kommune  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Skolene i Verdal skal som hovedprinsipp bære navn som tilsier hvor de geografisk har sin beliggenhet, og skolene skal ha følgende offisielle navn:
  Garnes skole, Leksdal skole, Ness skole, Stiklestad skole, Verdalsøra barneskole, Verdalsøra Ungdomsskole, Vuku barne- og ungdomsskole og Ørmelen skole.

 2. Fra 1/8-2021 endres «Ness skole» til «Vinne skole»

 3. Fra den dato ny skole på Stiklestad skole står ferdig, og Leksdal og Stiklestad skole slås sammen er den nye skolens offisielle navn «Stiklestad skole».

 4. Lokal forskrift skoleområder følges opp tilsvarene.

 PS 174/20 Utvikling av Moparken - sluttrapport  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra utvalg plan og samfunn enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken tas til orientering.

 PS 175/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr 30.11.20  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

 

 

PS 176/20 Revidert selskapsavtale Innherred Interkommunale Legevakt IKS  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Revidert selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes.

 

 

PS 177/20 PE-sak: Godkjenning av lønns- og arbeidsvilkår for kommunedirektør  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2020

BEHANDLING: 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 11-5, 2. ledd.

Arbeidsavtale kommunedirektør ble utlagt.

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Formannskapet godkjenner kommunedirektørens lønns- og arbeidsvilkår fra 01.03.2021.

 

 

PS 178/20 Orientering   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2020

BEHANDLING: 
Før møtet ble det gjennomført befaring ved Verdal Bo- og behandlingssenter.

Ordfører orienterte om:

 • Høringsuttalelse finansiering i helseforetaket – på vegne av ordførere fra Innherredskommunene, Snåsa, Stjørdal og Frosta ble det utsatt høringsfrist til mandag 7.12. Ordførerne har i samarbeid utformet uttalelse, denne sto også i avisa 9.12.
 • Lensmann Røstad informerer om at fra januar vil lensmannskontoret holde åpent mandag-fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

 

Kommunedirektøren orienterte om:

 • Oppdatering fastlegesaken. Oppsigelser trukket tilbake.
 • Videre løp for revidering av legeplan – sak februar 2021.
 • Korona – kan komme i gang med vaksinering januar. Mye usikkerhetsfaktorer ennå. Må planlegge for mottak av alt fra 200 til 6000 vaksiner i første omgang – mange utfordringer og hensyn å ta.

 

Knut Snorre Sandnes stilte spørsmål om:
Utsatt sak rekrutteringsanlegg pga videre utredning – hva tenkes rundt oppstart av denne utredningen.
Kommunedirektør svarte – vil bli vurdert sammen med forprosjekt.

  
  Til toppen av siden

Revidert selskapsavtale Innherred Interkommunale Legevakt IKS
Publisert: 10.09.2020 14:27 Sist endret: 09.04.2021 08:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS