Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 10.12.20- PS 177/20 PE-sak: Godkjenning av lønns- og arbeidsvilkår for kommunedirektør

Saksbehandler : Pål Sverre Fikse

Arkivref : 2020/3918 - /17127837902

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 10.12.2020 177/20

 

Ordførers forlag til vedtak:  
Formannskapet godkjenner kommunedirektørens lønns- og arbeidsvilkår fra 01.03.2021.

Vedlegg:  
Arbeidsavtale (blir utdelt i møtet). 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Forhandlingsutvalg oppnevnt i formannskapets møte 19.01.12 bestående av ordfører, varaordfører og gruppeleder for det største mindretallspartiet har forhandlet lønns- og arbeidsvilkår for ny kommunedirektør.

Forslag til arbeidsavtale med fremforhandlet resultat vil bli utdelt i møtet.

Formannskapet fastsetter kommunedirektørens lønns- og arbeidsvilkår gjennom å ta stilling til utlagte arbeidsavtale og ordfører tilrår med dette at formannskapet vedtar det framforhandlede resultatet.

Til opplysning vil saken bli behandlet i lukket møte, jfr. kommunelovens § 11-5, 2. ledd der det står: «Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.»

Resultatet vil være offentlig etter møtet.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 03.12.2020 10:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS