Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet06.05.2021 - PS 63/21 Salg Reinsholm omsorgsboliger - Kassefabrikkvegen 2

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2021/1218 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 06.05.2021 63/21
Kommunestyre
 

 

Kommunedirektørens innstilling:

  1. Verdal kommunestyre godkjenner at eiendommene 23/52 og 23/65 beliggende på Reinsholm legges ut for salg.
  2. For å gjennomføre salget benyttes eiendomsmegler.
  3. Det innarbeides 250 000 kr for overrislingsanlegg på leilighetene i Kvisla i økonomiplanen 2022.

 

Vedlegg:  

  1. Situasjonskart - Omsorgsboliger Reinsholm

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Omsorgsboligene på Reinsholm ble ifølge matrikkelen bygget i 2005, og tatt i bruk i 2006. Bygget har fem leiligheter og fellesarealer, totalt 350 kvm. Eiendommene 23/52 og 23/65 er 1614 kvm stort, og de er regulert til tjenesteyting. Det ligger midt i et boligområde, så det er mulig for kjøper å omregulere til boligformål etter søknad. Planavdelingen i Verdal kommune bekrefter at det ikke skal være spesielle utfordringer med en omregulering.
 
Det er fem omsorgsboliger i eksisterende bygg. Kommunalsjef helse og velferd har bekreftet at leilighetene ikke lenger skal benyttes. Det har vært en del naboklager på bruken av leilighetene. Når de ble bygget var de i utkanten av boligområdet, men nå er de midt i et større boligområde på Reinsholm.

Det ble gitt tilskudd for omsorgsleilighetene i 2007 på 940 000 kr. Retningslinjene fra Husbanken sier at «hvis boligene/sykehjemsplassene i løpet av de første 20 årene etter utbetaling brukes til andre formål enn det som er forutsatt ved tilskuddstildelingen, kan Husbanken kreve at kommunen tilbakebetaler den delen av oppstartingstilskuddet som ikke er avskrevet. Tilskuddet blir avskrevet med 5 prosent av opprinnelig tilskuddsbeløp hvert år etter utbetaling. Kompensasjonstilskuddet vil ved en slik endring opphøre.»

Andelen som Husbanken kan kreve kommunen tilbakebetaler er 329 000 kr. Kompenasjonstilskuddet som vil opphøre og som vi mottar årlig er 111 222 kr.

Det er store utgifter til oppgradering av leilighetene etter hard bruk av leieboere. Kostnadene for å bytte vinduer, reparere vannskader og andre skader i leilighetene beregnes til 1 mill. kr. for at leilighetene skal bli beboelig igjen.
Fordelen med Reinsholm er at det er overrislingsanlegg i leilighetene. Kommunedirektøren mener overrislingsanlegg kan settes opp på Kvisla i stedet, slik at de fem leilighetene for personer med oppfølging for rus-/psykiske problemer får den ekstra brannsikkerheten. Ved å innarbeide 250 000 kr i økonomiplanen får vi overrislingsanlegg på Kvisla neste år.

Vurdering: 
Verdal kommune skal ikke lenger benytte de fem omsorgsboligene som er i eksisterende bygg. Bygget ligger i ett attraktivt, sentrumsnært boligområde og skal derfor være forholdsvis greit å selge. Tomten vil med stor sannsynlighet bli omregulert til boligformål.

Kommunedirektøren har ved flere anledninger påpekt viktigheten av at kommunen kvitter seg med bygg som den ikke har bruk for. Kommunedirektøren foreslår derfor at eiendommen legges ut på salg på det åpne marked. Til dette brukes eiendomsmegler.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.04.2021 13:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS