Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 06.05.2021 - PS 65/21 John Hermann - Søknad om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2021/1225- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 06.05.2021 65/21
Kommunestyre    

 

Kommunedirektørens innstilling:  

  1. Søknaden fra John Hermann om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret for partiet Høyre gjeldende fra 1. juli 2021 innvilges.
  2. Lotte Holthe Kjesbu rykker inn som medlem i kommunestyret for partiet Høyre fra 1. juli 2021.
  3. Varamedlemmer på Høyres liste i kommunestyret rykker opp i uforandret rekkefølge

 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
John Hermann har i epost datert 8. april 2021 søkt om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret for partiet Høyre fra 30. juni og ut valgperioden. Søknaden er begrunnet med jobbsituasjon og personlige forhold.

John Hermann fortsetter i sitt verv som nestleder i kontrollutvalget.

John Hermann er innvalgt som medlem i kommunestyret på Høyres liste.
Kommunelovens § 7-9, 2. ledd har følgene ordlyd:
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.»

Grunnlaget for søknaden var ikke kjent på det tidspunktet John Hermann samtykket i å bli valgt.

Kommunelovens § 7-10, 3. ledd har følgende ordlyd:
«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.»

I Verdal er kommunestyrevalget avholdt som forholdsvalg, og varamedlem fra Høyre i dette tilfellet, trer inn i kommunestyret i den nummerorden de er valgt. Det vil si at Lotte Holthe Kjesbu rykker inn som fast medlem i kommunestyret for partiet Høyre.

Kommunedirektøren tilrår, med bakgrunn i ovenstående, at søknaden innvilges som omsøkt.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.04.2021 13:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS