Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.10.2019 - PS 81/19 Valg av formannskap for perioden 2019-2023

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3667 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 14.10.2019 81/19

 

Vedlegg: 
Rundskriv H-4/19 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Valg av formannskap skal skje i kommunestyrets konstituerende møte. Det er bare de faste medlemmene i kommunestyret som kan velges som medlemmer til formannskapet, jfr. kommunelovens § 5-6.

I Verdal kommune skal det velges 9 medlemmer til formannskapet.

Valget skjer som forholdstallsvalg når det kreves av minst 1 medlem.

Når det gjelder regler m.v. for valg av formannskap vises til vedlagte rundskriv H-4/19 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rådmannen viser til det som er nevnt foran og legger saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for kommunestyreperioden 2019-2023. 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2019 12:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS