Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.10.2019 - PS 85/19 Valg av utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 2019-2023

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3676 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 14.10.2019 85/19

 

 
Vedlegg:  
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Det skal velges medlemmer til utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 2019-2023.

Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til komiteene, og blant medlemmene leder og nestleder, jfr. Kommunelovens § 5-7.

I Verdal kommune skal det velges 9 medlemmer til utvalg for plan og samfunn og 9 medlemmer til utvalg for mennesker og livskvalitet.

Valgnemnda (representanter for hvert parti i kommunestyret) skal fremme innstilling overfor kommunestyret på valg av medlemmer til utvalg mv for perioden 2019-2023.

Det er enighet i valgnemnda om at det i det konstituerende møte kun skal velges medlemmer og varamedlemmer til følgende utvalg:

  • Kontrollutvalget
  • Utvalg for plan og samfunn
  • Utvalg for mennesker og livskvalitet
  • Representanter til KS sine organer
     

Valg til de øvrige utvalg vil skje i kommunestyrets møte 28. oktober 2019.

Valgnemnda er i gang med sitt arbeid og innstilling på medlemmer og varamedlemmer i nevnte utvalg, vil bli oversendt kommunestyret så snart den foreligger, eventuelt vil den bli utdelt i det konstituerende møte.

Kommunestyret har tidligere lagt forholdstallsprinsippet til grunn ved valg til utvalg mv. men har av praktiske årsaker gjennomført valget som flertallsvalg – denne måten er lovfestet i Kommunelovens § 7-7 Avtalevalg.

Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder for utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 2019-2023. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 30.09.2019 12:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS