Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.02.2020 - PS 20/20 Spørsmål til ordfører fra Tore Landstad (FRP) - Luftegård for hunder

Saksbehandler : Pål Sverre Fikse

Arkivref : 2020/807 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 24.02.2020 020/20

 

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Tore Landstad (FRP) har stilt slikt spørsmål til ordfører:
«I den senere tid har det kommet fram et ønske fra en del hundeeiere på Verdal om å få bygget en luftegård for hunder, luftegården er tenkt brukt til sosialisering og lek for hundene. Det har i den senere tid blitt dannet en facebookgruppe som teller ca 600 hundeeiere på Verdal som ønsker en slik hundegård så det kan vel tyde på at behovet er relativt stort. Det er bygget flere slike luftegårder andre steder bla. Inderøy og Steinkjer som blir mye brukt.
For å få til dette på Verdal håper hundeeierne at kommunen kan være behjelpelig med å skaffe et sted å sette opp hundegården, alternativ til tomt kan være i området der gamle Ferjeveg møter Tangenvegen, (hvis ikke det blir problemer med ny E6 etterhvert) eller har kanskje kommunen et annet alternativ?

Verdal FrP tenker at dette er et godt bolysttiltak som mange etterspør og som derfor kan støttes gjennom midler tenkt til bolysttiltak.

Spørsmål 1:
vil ordføreren se på muligheten for å skaffe tomt for en slik hundegård?

Spørsmål 2:
vil ordføreren se på muligheten for at tiltaket kan bli finansiert helt eller delvis av kommunen?»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet.. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2020 08:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS