Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Åpen spørretime

Verdal kommunestyre vedtok i sitt møte den 02.03.2009 (sak 19/09) å innføre åpen spørretime i forbindelse med kommunestyremøtene. Spørretimen skal gjennomføres i følge retningslinjene nedenfor.

Retningslinjer for Åpen spørretime i Verdal kommunestyre

 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen. Ordningen gjelder ikke i forbindelse med kommunestyrets behandling av årsbudsjett.
   
 2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøtet settes.
   
 3. Alle personer bosatt i Verdal kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta som spørrere. Spørsmål kan rettes til kommunestyret v/ordfører.
  Ordfører (evt. i samråd med gruppelederne) avgjør hvem som skal svare.
   
 4. Spørsmålene må innleveres skriftlig til ordfører senest kl. 10.00 2 virkedager før møtedag.
   
 5. Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold.
   
 6. Det kan ikke tas opp saker som er taushetsbelagte eller er under ordinær klagebehandling. Det kan heller ikke tas opp saker som har sin ordinære behandling samme møtedag.
   
 7. Kommunalt ansatte kan ikke stille spørsmål som angår eget arbeidssted.
   
 8. Etter spørsmålet er blitt besvart gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet.
   
 9. Det skal ikke fattes beslutninger i spørretimen.
   
 10. Oppstås det tvil om disse retningslinjene, er det møteleder som har avgjørende myndighet.
   
 11. Det skal føres protokoll fra spørretimen.
   
Publisert: 03.11.2011 08:38 Sist endret: 14.10.2019 10:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS