Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 19.08.2020

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        19.08.2020
Tid:          09:00 - 10:55
Til stede:  9 representanter


 
 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 30/20 Godkjenning av møteprotokoll 10.06.2020 Protokoll
PS 31/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 32/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 33/20 Orientering om avklaringer Leklemsåsen varmebasseng Saksframlegg Protokoll
PS 34/20 BPA - Fritt brukervalg Saksframlegg Protokoll
PS 35/20 Covid-19 - turnusordninger i helse- og omsorgstjenestene Saksframlegg Protokoll
PS 36/20 Behandling Boligplan Verdal 2020-2023 Saksframlegg Protokoll
PS 37/20 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livsvalitet 19.08.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Ja  
Camilla Hallan AP Medlem Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Jonas Tanem SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Nestledert Ja  
Gjermund Gomo  SV Medlem Nei Grete Borgen møtte som vara

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 030/20 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 19.08.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 10. juni 2020 i utvalg for mennesker og livskvalitet godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 10. juni 2020 i utvalg for mennesker og livskvalitet godkjennes.
 

 

PS 031/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 19.08.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatenes tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Referatenes tas til orientering.
   
  
 

PS 032/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 19.08.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Verdal kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler.
    
 
  

PS 033/20 Orientering om avklaringer Leklemsåsen varmebasseng  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 19.08.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Rådmannens orientering tas til etterretning.

 

PS 034/20 BPA - Fritt brukervalg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 19.08.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan organiseres på ulike måter:

 1. Fritt brukervalg innebærer at kommunen tilbyr brukerne av tjenesten ulike leverandører av BPA.
 2. Brukere som har BPA tjeneste kan ivareta arbeidsgiveransvaret for assistene som ansettes i egen ordning.
 3. Verdal kommune er en av tjenesteleverandørene i fritt brukervalg.

Uansett driftsmodell har kommunen ansvar for forvaltning, og at tjenestene ytes i henhold til kvalitetskrav og lovverk uavhengig om arbeidsgiver er kommunen, privat aktør eller brukeren selv.
 
 
  

PS 035/20 Covid-19 - turnusordninger i helse- og omsorgstjenestene  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 19.08.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Rådmannens orientering tas til etterretning.
    
 
  

PS 036/20 Behandling Boligplan Verdal 2020-2023  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 19.08.2020

BEHANDLING: 
SP v/Atle Vikan fremmet følgende tilleggsforslag:

2. Under planlegging av nye boligområder skal bruk av dyrka jord/dyrkbar jord minimaliseres til det helt nødvendige for en god infrastruktur.
3. Verdal kommune er en storkommune i areal og vi har bosetting i store deler av kommunen. Det er ønskelig at det fortsatt tilrettelegges for spredt boligbygging slik at vi tar hele kommunen i bruk.
4. Verdal kommune skal gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig eller leie bolig til en overkommelig pris.

Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over SP v/Atle Vikan sitt tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret slutter seg til Boligplan Verdal 2020-2023.
 2. Under planlegging av nye boligområder skal bruk av dyrka jord/dyrkbar jord minimaliseres til det helt nødvendige for en god infrastruktur.
 3. Verdal kommune er en storkommune i areal og vi har bosetting i store deler av kommunen. Det er ønskelig at det fortsatt tilrettelegges for spredt boligbygging slik at vi tar hele kommunen i bruk.
 4. Verdal kommune skal gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig eller leie bolig til en overkommelig pris

 
 
 

PS 037/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 19.08.2020

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Status arbeidet med rekruttering av ny rådmann/kommunedirektør.
 • Oppstart av tjenestene etter sommerferien.

Lederen orienterte om:

 • Brev fra ressursgruppen for rett til verdig eldreomsorg v/Stein Aamdal ang. rett til individuell plan for eldre i Verdal kommune.
 • TV-aksjonen 2020 – WWW og kampen mot plast i havet.
 • Samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager. Møte/opplæring for SU-representantene 8. september kl 1900 på kommunestyresalen.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 12.11.2020 15:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS