Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 22.10.2019 - 2/19 Referater

 1. Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/25/73 Kirkehaug 2 B
   
 2. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/180/1 Helgådalsvegen 291 - Trond Karsten Varslot
   
 3. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/6/6 Enes - InnTre Eiendom AS - Tilleggsareal til 5038/6/1
   
 4. Etablering av punktfeste - 5038/200/1 Grunntjønnvollen 1 - AS Værdalsbruket
   
 5. Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/25/73 Kirkehaug 2 B
   
 6. Godkjent søknad om oppføring av garasje - 5038/37/50 Ringlevegen 12 - Geir Håvard Urland
   
 7. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/1/8 Leklemsåsen 34 - Trøndelag Bolig AS
   
 8. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg og fasadeendring - 5038/16/54 Gamle Kongeveg 32 - Pål Sverre Fikse
   
 9. Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5038/218/7/13 Årstadbakkan 261 - Anne Otelie Green
   
 10. Godkjent søknad om rammetillatelse for oppføring av firemannsbolig med boder og carport - 5038/20/43 Sissel Collins gate 9 - Heimtun AS
   
 11. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/23/114 - 5038/23/115 - 5038/23/116 - 5038/23/117 Kassefabrikkvegen 38, 40, 42 og 44 - Bolig eiendom AS
   
 12. Godkjent revidert søknad om tillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/23/114 - 5038/23/115 - 5038/23/116 - 5038/23/117 Kassefabrikkvegen 38, 40, 42 og 44 - Bolig eiendom AS
   
 13. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/25/73 Kirkehaug 2 B - Ragnhild Sollid Kverkild
   
 14. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/10/155 Konvallvegen 2 - Hilde Lundås og Lars Erik Nyborg
   
 15. Tillatelse - søknad om fradeling av tomt til boligformål - 5038/127/9 - jordlovsbehandling - Nina Vollan og Truls Tangstad
   
 16. Tillatelse til fradeling av kårbolig - 5038/32/19 og 5038/32/20 - Hanne og Tor Arne Storhaug
   
 17. Godkjent søknad om oppføring av garasje - 5038/282/101 Nytrøa 1 - Svein Laurgård
   
 18. Godkjent - Søknad om midlertidig bruk av Heimly grendehus som skolelokaler - 5038/124/5 og 5038/124/6 Lysthaugvegen 18
   
 19. Godkjent - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Industriområde ved Hello steinbrudd - 5038/268/1
   
 20. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/234/1/6 Innsvatnet 33 - Per Einar Ulvin
   
 21. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av carport og veranda - 5038/282/96 Baglanvegen 5 - Grethe Hesselberg
   
 22. Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - 5038/18/1078 Ringveg Nord 17 - Turid Hofstad og Stein Jonny Valstad
   
 23. Innvilget søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/69/1 Marken søndre - 5038/68/8 Fossum - 5038/81/2 Rye - Gerd Inger Frost
   
 24. Godkjent - Søknad om rammetillatelse til riving og oppføring av nytt bygg - 5038/19/189 Tindvegen 49 - Rostu Bolig AS
   
 25. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse til riving av eksisterende bygningsmasse - 5038/19/189 Tindvegen 49
   
 26. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/18/859 Sokneprest Krogs veg 17 B - Andreas Øyen
   
 27. Godkjent søknad om tillatelse til riving og oppføring av ny garasje - 5038/24/9 Haug 8 - Robert Molde
   
 28. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5038/234/1/193 Søndre Finnvola 22 - Arne Gunnar Herje
   
 29. Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 5038/234/1/193 Søndre Finnvola 22 - Arne Gunnar Herje
   
 30. Godkjent - Søknad om tillatelse til rehabilitering av skorstein - 5038/16/233 Gamle kongeveg 88 - Petter Heggum
   
 31. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/46/18 Skjærseth - Husanvegen 19 - John Steinar Myhr
   
 32. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/38/166 Svanevegen 9 - Eiendom 1 Bolig AS
   
 33. Godkjent - Deling av eiendom 5038/1/8 - Leklemsåsen Eiendomsutvikling AS - Boligtomt
   
 34. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av gjerde - levegg - 5038/1/52 Leklemåsen 36 - Robin Eilertsen
   
 35. Ikke godkjent søknad om oppføring av tilbygg av garasje og utvidelse av bolig - 5038/18/1294 Statsråd Holts veg 20 - Tor Erling Kvilt
   
 36. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av levegger og container for hytterenovasjon - 5038/229/5 Stormoen - Innherred Renovasjon IKS
   
 37. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/32/20 - Hanne og Tor Arne Storhaug - Fradeling av bebygd tun
   
 38. Godkjent - Søknad om tillatelse til fasadeendring av uthus - uteboder - 5038/19/34 Feskarvegen 3 - Steinar Hagen
   
 39. Godkjent søknad om oppføring av driftsbygg / redskapshus - 5038/275/40 Ystgårdsvegen - Steinar Hagen
   
 40. Godkjent søknad om oppføring av driftsbygg / redskapshus - 5038/275/40 Ystgårdsvegen - Steinar Hagen
   
 41. Godkjent søknad om endring av gitt tilllatelse - 5038/18/202 Elvevegen 9 A - Straxbo Eiendom AS
   
 42. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 5038/198/2/23 Veresvegen 1898 - Morten Øyen
   
 43. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/275/67 Nordgårdsvegen 23 - Per Kristian Myhr
   
 44. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av nytt bygg for lagring av husdyrgjødsel - 5038/48/1 Husbyvegen 119 - Arne Okkenhaug
   
 45. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av garasje - bod - 5038/80/10 Åsavegen 39 - Stig Arild Halseth
   
 46. Godkjent søknad om oppføring av carport / uthus - 5038/10/87 Kløvervegen 22 - Jan Denis Kluck
   
 47. Godkjent søknad om oppføring av garasje som tilbygg til bolig - 5038/29/4 Leksdalsvegen 41 - Håvard Hjelde
   
 48. Godkjent søknad om dispensasjon og fravik fra tekniske krav i TEK10 - 5038/138/4 Vukuvegen 971
   
 49. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/138/4 Vukuvegen 971 - Mona Sand og Kai Rune Johansen
   
 50. Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5038/170/1 Nordkleiva 102 - Severin Magne Lillegård
   
 51. Godkjent søknad om oppføring av bolig - 5038/18/278 Arntstuvegen 18 - Eiendom 1 Bolig AS
   
 52. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av bolig og garasje - 5038/38/168 Svanevegen 2 - Mesterbygg Innherred AS
   
 53. Godkjent - Søknad om rammetillatelse til oppføring av Nye Verdal Bo- og Behandlingssenter - 5038/23/44 m fl Stiklestad allè 2 - 8 - Verdal kommune
   
 54. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/119/11 Lennesvegen 129 - Steinar Olafsen og Vera Mortensen Olafsen
   
 55. Godkjent - Deling av 5038/19/2 Stekke - Verdal kommune - Tilleggsareal til 5038/21/32 Stekke 3 - Boligformål
   
 56. Godkjent søknad om riving av hytte - 5038/61/3/5 Haukåvegen 213 - Inger-Johanne Skjørholm
   
 57. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/16/58 Gamle Kongeveg 40 - Rostu Bolig AS
   
 58. Godkjent - Deling av 5038/18/896 Bergstuvegen 12 - Verdal kommune - Tilleggsareal til 5038/18/623 Nerland - Boligformål
   
 59. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av 6, 10 og 12-mannsbolig med garasjer - 5038/16/321 - 350 - Stiklestad Eiendom Nestvold As
   
 60. Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til garasje - 5038/20/160 Tindvegen 106 - Kjell Hilmar Karlsson
   
 61. Godkjent søknad om oppføring av bolighus - 5038/172/1 Nordkleiva 224 - Ståle Green
   
 62. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/20/4 Hynne - Kjell Hilmar Karlsson - Tilleggsareal til 5038/20/172
   
 63. Godkjent - Søknad om oppføring av tak over takterasse - 5038/3/51 Vester-Volhaugvegen 326
   
 64. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/38/167 Hegrevegen 1 - Mesterbygg Innherred AS
   
 65. Godkjent - Søknad om seksjonering - 5038/20/193 Sissel Collins gate 9 a og b - Marte Reitan Moen og Karl Filip Moen
   
 66. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig - 5038/38/160 Andevegen 6 - Eiendom 1 Bolig AS
   
 67. Ikke godkjent - Søknad om dispensasjon for bygging av hytteveg til eiendommen 5038/230/49 Kvilbekken 53 - Værdalsbruket
   
 68. Godkjent søknad om oppføring av fire tilbygg til bolig - 5038/38/76 Leinsmoen 7 - Andreas Gullberg Larsen
   
 69. Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - 5038/19/210 Møllegata 21 - 23
   
 70. Godkjent søknad om ferdigattest - Ombygging - tilbygg bolig - 5038/37/12 Forbregdsmyra 143 - Heidi-Ann Berg
   
 71. Godkjent søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt bygg og bruksendring - 5038/20/157 Jernbanegata 7 - Verdal Eiendomsutvikling AS
   
 72. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/29/4 Leksdalsvegen 41 - Håvard Hjelde
   
 73. Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/18/1428 Gamle Kongeveg - Brygga 2 - Stiklestad Eiendom AS
   
 74. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av garasje - 5038/35/6 Hallemsvegen 121 B - Geir Erik Larsen
   
 75. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av bolig - 5038/38/166 Hegrevegen 7 - Eiendom 1 Bolig AS
   
 76. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/200/5 Strådalen - Johan Rune Ward Schei - Innløsing av feste 5038/200/5/10 - Tomt for eksisterende hytte
   
 77. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/16/84 Tore Hunds gate 15 - Kristine Molde
   
 78. Godkjent- Søknad om igangsettingstillatelse for nye hytteveger - 5038/234/1 Finnvola sør hytteområde
   
 79. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5038/198/2 Veresvegen 1901 - Vidar Helden
   
 80. Godkjent øknad om ferdigattest - 5038/19/309 Sole 6 - Jan Erik Sakshaug
   
 81. Godkjent - Søknad om oppføring av fyrhus for biovarmeanlegg med lager for skogsflis/trepellets - 5038/253/8 Tromsdalsvegen 119 - Åge Ingar Kvernmo
   
 82. Godkjent søknad om tillatelse til rehabilitering av skorstein - 5038/141/33 Blåhaugen 4 - Ole Anton Rotmo
   
 83. Godkjent søknad om tillatelse til rivning av hus og garasje - 5038/6/3 Sognan 5 - Musum Transport
   
 84. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/226/38 Risvatnet-Småliin 78 - Siri Sæther
   
 85. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av vinterhage - 5038/18/564 Furuvegen 6 - Esake og Beteal Tesfu Asmelash
   
 86. Godkjent - Deling av 5038/230/4 - Værdalsbruket AS - Tilleggsareal til 5038/230/29 - Fritidsbolig
   
 87. Godkjent søknad om riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av 4 eneboliger med hybel - 5038/16/36 Håkon den 7. allé 19 - Din Bolig Eiendomsutvikling AS
   
 88. Godkjent søknad om bruksendring - fra garasje til bolig - 5038/57/2 Landstadvegen 114 - Terje Grønn
   
 89. Godkjent søknad om tillatelse til etablering av nytt anlegg - ridebane - 5038/57/2 Landstadvegen 114 - Terje Grønn
   
 90. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av hytte - 5038/234/1/346 Innsvatnet 346 7660 Vuku - Terje Augdal
   
 91. Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - 5038/18/1428 Gamle Kongeveg
   
 92. Godkjent søknad om ferdigattest for veranda - 5038/10/155 Konvallvegen 2
   
 93. Godkjent søknad om bruksendring av kjeller i bolig - 5038/19/356 Prof Ryghs gate 15 - Emil Bjørgvik Sende
   
 94. Godkjent søknad om riving av eksisterende og oppføring av ny murpipe - 5038/198/3/30 Symoen 30 - Magne Skogmo
   
 95. Søknad om oppføring av uthus - 5038/6/73 Sognan 7 - Simen Kippe
   
 96. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5038/234/1/260 Søndre Finnvola 89 - Arne Lenvik 
   

    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 15.10.2019 12:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS