Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 24.11.2020

 

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 24.11.2020
Tid            : 09:00 - 
Til stede   : 

 

Ber om at alle sammen tar hensyn til gjeldende smittevernregler.

Før ordinær saksbehandling blir det:

  • Orientering om prisen Årets mest attraktive sted v/ordfører Ida Stuberg, Inderøy kommune.
  • Orientering om sentrumsutvikling Stjørdal v/Geir Aspenes. Dette foregår via Teams.

 

Spørsmål omkring noen av referatene bes evt. sendt inn før møtet.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på epost: inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 476 92393.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 17. november 2020

Anne Grete Valbekmo/sign./
leder

 
 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 080/20 Godkjenning av møteprotokoll 13.10.2020 Protokoll
PS 081/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 082/20 Stenging av planovergang Nordgata - Sluttrapport
Saksframlegg Protokoll
PS 083/20 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl
Saksframlegg Protokoll
PS 084/20 Sluttbehandling av deler av detaljplan for Stiklestad Alle
Saksframlegg Protokoll
PS 085/20 Økonomiplan 2021-2024 Budsjett 2021  Saksframlegg Protokoll
PS 086/20 Klagebehandling på avslag på godkjenning av plan for nydyrking - 5038/75/6 Buaas - Ole Kristian Skrove  Saksframlegg Protokoll
PS 087/20 Retningslinjer Tiltak i beiteområder 2021  Saksframlegg Protokoll
PS 088/20 Retningslinjer SMIL 2021  Saksframlegg Protokoll
PS 089/20 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 24.11.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Ja
Jorunn Dahling AP Medlem Ja
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  

  
 

PS 080/20 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:                             

VEDTAK: 


      
 
 

PS 081/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.112020

BEHANDLING:  
                    
VEDTAK: 

 
   
  

PS 082/20 Stenging av planovergang Nordgata - Sluttrapport   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  

VEDTAK: 

  
 
  

PS 083/20 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  

VEDTAK:  

 

PS 084/20 Sluttbehandling av deler av detaljplan for Stiklestad Alle   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.110.2020

BEHANDLING:  

VEDTAK:  

 

 

PS 085/20  Økonomiplan 2021-2024 Budsjett 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  

INNSTILLING: 

 

 

PS 086/20 Klagebehandling på avslag på godkjenning av plan for nydyrking - 5038/75/6 Buaas - Ole Kristian Skrove  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  

INNSTILLING: 

 

 

PS 087/20 Retningslinjer Tiltak i beiteområder 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  

INNSTILLING: 

 

 

PS 088/20 Retningslinjer SMIL 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  

INNSTILLING: 

 

PS 089/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:


 Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 22.11.2020 18:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS