Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalgetet har 13 faste medlemmer.

( <<2015-2019) Medlemmer Verdal Administrasjonsutvalg 2019-2023
NavnRepresentererFunksjon
Pål Sverre Fikse SP Ordfører
Anne Grete Rolien Valbekmo SP Varaordfører
Karl Bermnhard Hoel SP Medlem
Einar Olav Larsen SP Medlem
Siri-Gunn Vinne (1) SP Medlem
Knut Snorre Sandnes (4) H Medlem
Ole Gunnar Hallager AP Medlem
Trine Reitan AP Medlem
Sven-Øyvind Bern SV Medlem
Karstein Aksnes  Fagforbundet Medlem
Hilde J. Kolstad (6) Fagforbundet Medlem
Camilla N. Frøseth (2) Norsk Sykepleierforbund Medlem
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem
 (1) SP Varamedlem
Arve Haldorsen SP Varamedlem
Arvid Wold MDG Varamedlem
Oddleiv Aksnes H Varamedlem
Inga Berit Lein SP Varamedlem
Kathrine Sandvold Lundgren SP Varamedlem
Hilde Daleng SP Varamedlem
Tore Landstad FRP Varamedlem
Jorunn Dahling (7) AP Varamedlem
Tor Martin Nordtømme (5) AP Varamedlem
Fatima Almanea AP Varamedlem
Anne Kolstad SV Varamedlem
Vidar Nordskag R Varamedlem
Kristin Bakkan (6) Fagforbundet Varamedlem
Geir Singstad  Fagforbundet Varamedlem
 (2) Norsk Sykepleierforbund Varamedlem
Ivan Telatin (3) Utdanningsforbundet Varamedlem

 

Merknader medlemmer/varamedlemmer i Administrasjonsutvalget 2019-2023
MerknadBeskrivelse
1 Sunniva Evensen Aksnes er innvilget midlertidig fritak i perioden 28.04.2020 - 01.03.2021. Siri-Gunn Vinne rykker opp som settemedlem i perioden. 
2 Elin Myhre går ut som tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. Camilla N. Frøseth kommer inn fra og med mai-møtet 2020 etter nyvalg. 
3 Ingunn Nistad går ut som varamedlem. Ivan Telatin er nytt varamedlem for utdanningsforbundet.
4 Silje Heggdal Sjøvold er innvilget fritak ut perioden. Knut Snorre Sandnes går inn som fast medlem. Arild Kvernmo Pedersen fritak fra 26.10.2020. Tor Martin Nordtømme nytt varamedlem
5 Arild Kvernmo Pedersen fritak fra 26.10.2020. Tor Martin Nordtømme nytt varamedlem
6 Hilde J. Kolstad nytt medlem for Fagforbundet, erstatter Lise Heggdal. Kristin Bakkan nytt varamedlem for Fagforbundet, erstatter Alis Ambli Solberg. Dette gjelder fra 01.01.2022.
7 Anita Dagrun Steinkjer innvilget fritak fra alle kommunale verv fra 28.02.2022 og ut perioden. Nytt varamedlem er Jorunn Dahling.

 

( <<2011-2015) Medlemmer Verdal Administrasjonsutvalg 2015-2019
NavnRepresentererFunksjon
Bjørn Iversen DNA Ordfører
Silje Heggdal Sjøvold (8) H Varaordfører
Ove Morten Haugan DNA Medlem
Trine Reitan DNA Medlem
Tor-Petter Abelsen (3) (4) KRF Medlem
Marit Voll SP Medlem
Pål Sverre Fikse SP Medlem
Karl Bermnhard Hoel SP Medlem
Anne Kolstad (5) SV Medlem
Karstein Aksnes  Fagforbundet Medlem
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem
Elin Myhre(10) Norsk Sykepleierforbund Medlem
Christian Floan Aalberg  (2) (7) Utdanningsforbundet Medlem
Charlotte Fætten Aakerhus H Varamedlem
Arild Kvernmo Pedersen DNA Varamedlem
Bjørn Holmli DNA Varamedlem
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem
Torill Elverum DNA Varamedlem
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Varamedlem
Tor Martin Nordtømme DNA Varamedlem
Ingunn Leirset (5) (9) SV Varamedlem
Arvid Wold MDG Varamedlem
Vigdis Haldorsen SP Varamedlem
Knut Fortun (1) FRP Varamedlem
Trude Holm SP Varamedlem
Birgitte Skjørholm Dillan SP Varamedlem
Alis Ambli Solberg Fagforbundet Varamedlem
Geir Singstad (11) Fagforbundet Varamedlem
Elin Myhre  Norsk Sykepleierforbund Varamedlem
Ingunn Nistad (2) (7) Utdanningsforbundet Varamedlem

 

Merknader medlemmer/varamedlemmer i Administrasjonsutvalget 2015-2019
MerknadBeskrivelse
1 Arne Leonhardsen innvilget fritak fra 30.05.2016 og ut perioden. Knut Fortun er varamedlem ut perioden.
2 Ingunn Nistad fast representant fra Utdanningsforbundet fra 01.08.2016 i stedet for Christian Floan Aalberg. Christian Floan Aalberg vara fra samme dato.
3 Tor-Petter Abelsen permisjon 01.03.2017-30.06.2017, Helena Kruken Ulvin fast medlem i permisjonstiden
4 Helena Kruken Ulvin permisjon 01.04.2017-30.09.2017. Håkon Hafell møter som fast medlem 01.04.2017-30.06.2017 (ut permisjonstiden til Tor-Petter Abelsen)
5 Brita Kleven Thorsvik fritak fra 24.04.2017 og ut perioden. Anne Kolstad møter fast ut perioden.
6 Bjørn Stian Hojem varamedlem fra 24.04.2017 og ut perioden.
7 Christian Floan Aalberg fast representant fra Utdanningsforbundet fra høst 2017i stedet for Ingunn Nistad. Ingunn Nistad vara fra samme tidspunkt.
8 Silje Heggdal Sjøvold permisjon fra 18.06.2018-31.12.2018. Oddleiv Aksnes fast medlem i permisjonstiden.
9 Bjørn Stian Hojem innvilget fritak fra 29.10.2018 og ut perioden. Ingunn Leirset ny vara ut perioden.
10 Rita Lande går ut av utvalegt 01.03.2019, Elin Myhre tar over.
11 Maj Iren Hallem går ut av utvalget. Geir Singstad nytt varamedlem.

 

 

( <<2007-2011) Medlemmer Verdal Administrasjonsutvalg 2011-2015
NavnRepresentererFunksjon
Bjørn Iversen DNA Ordfører
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem
Astrid Tromsdal DNA Medlem
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem
Marit Voll Skrove SP Medlem
Pål Sverre Fikse SP Medlem
Anne Grete Valbekmo  H Medlem
Berit Musum FRP Medlem
Karstein Aksnes (4, 5) Fagforbundet Medlem
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem
Rita Lande Høyby (3) Norsk Sykepleierforbund Medlem
Christian Floan Aalberg (1) Utdanningsforbundet Medlem
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem
Lennart Johansson DNA Varamedlem
Torill Elverum DNA Varamedlem
Kjell Woll Sigurdsen DNA Varamedlem
Trude Holm SP Varamedlem
Anita Karlsen SV Varamedlem
Karl Bernhard Hoel SP Varamedlem
Vigdis Haldorsen SP Varamedlem
Brita Kleven Thorsvik V Varamedlem
Signar Musum FRP Varamedlem
Johannes Rosvold  V Varamedlem
Knut Snorre Sandnes H Varamedlem
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Varamedlem
Britt Tove Klevmo H Varamedlem
Alis Ambli Solberg Fagforbundet Varamedlem
Maj Iren Hallem (4, 6) Fagforbundet Varamedlem
Elin Myhre (8) Norsk Sykepleierforbund Varamedlem
Monica Hanssen (2, 7) Utdanningsforbundet Varamedlem

 

Merknader medlemmer/varamedlemmer i Administrasjonsutvalget 2011-2015
MerknadBeskrivelse
1 Anne Lise Melhus trakk seg som leder i Utdanningsforbundet november 2012. Ny leder, og derved medlem i Administrasjonsutvalget er Christian Floan Aalberg
2 Tore Laksholm tok over som vara for Arnold Hjelde i november 2012.
3 Rita Lande Høyby tok over som medlem for Siv Engelin i mars 2013
4 Terje Aksnes var medlem og Morten Egil Haga varamedlem, de har byttet roller
5 Morten Egil Haga ut, Karstein Aksnes inn, november 2014
6 Terje Aksnes ut, Maj Iren Hallem ny vara, november 2014
7 Tore Laksholm ut, Monica Hanssen inn, november 2014
8 Sidsel Deraas ut, Elin Myhre inn, november 2014

 

 

Medlemmer Verdal Administrasjonsutvalg 2007-2011
NavnRepresentererFunksjon
Bjørn Iversen DNA Ordfører
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem
Kristin Johanne Hildrum (1) DNA Medlem
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem
Trude Holm SP Medlem
Jan Arne Solvang FRP Medlem
Anne Grete Valbekmo  (7) H Medlem
Brita Kleven Thorsvik V Medlem
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem
Tove Strand Trana DNA Varamedlem
Trine Synnøve Hallem (2) DNA Varamedlem
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Varamedlem
Marit Voll Skrove SP Varamedlem
Sverre Sundfær FRP Varamedlem
John Hermann  (6) FRP Varamedlem
Knut Fortun FRP Varamedlem
Anita Karlsen (3) SV Varamedlem
Grete Borgen (4) SV Varamedlem
Johannes Rosvold (5) V Varamedlem
Tor Petter Abelsen KRF Varamedlem
Morten Egil Haga Fagforbundet Varamedlem
Alis Ambli Solberg Fagforbundet Varamedlem
Sidsel Deraas Norsk Sykepleierforbund Varamedlem
Arnold Hjelde Utdanningsforbundet Varamedlem

 

Merknader medlemmer/varamedlemmer i Administrasjonsutvalget 2007-2011
MerknadBeskrivelse
1 Torill Elverum, DNA, permisjon som medlem fra 24.11.08 på ubestemt tid.  Kristin Johanne Hildrum fast medlem i permisjonstiden.
2 Elin Tuset, DNA, permisjon som varamedlem fra 25.02.09 til 30.09.10. Trine Synnøve Hallem er varamedlem i denne  perioden.
3 Adrian K. Wahlborg, SV, fritak som varamedlem fra 27.10.08 og ut perioden. Anita Karslen er varamedlem fra 24.11.08 og ut perioden.
4 Anita Karslen, SV, rykket opp som 1. varamedlem fra 24.11.08. Grete Borgen er varamedlem fra 24.11.08 og ut perioden.
5 Lars Gunnar Marken fritak fra 01.03.2010 og ut perioden, Joahnnes Rosvold går inn som varamedlem i samme periode.
6 Kjell Hilmar Karlsson fritak fra 26.04.2010 og ut perioden.
John Hermann varamedlem ut perioden.
7 Knut Snorre Sandnes fritak fra 26.05.2010 og ut perioden.
Anne Grete Valbekmo medlem ut perioden.
Publisert: 20.11.2009 10:11 Sist endret: 01.03.2022 09:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS