Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 13.02.2014

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 13.02.14
Tid: 09:00 - 10:15
Til stede: 11 av 13 representanter

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/14 Godkjenning av møteprotokoll 28.11.13 Protokoll
PS 2/14 Årsrapport 2013 - Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 3/14 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 13.02.2014
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Morten Egil Haga Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Nei  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 01/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag:
«Protokoll fra møte 28.11.2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 28.11.2013 godkjennes.
PS 02/14
Årsrapport 2013 - Verdal kommune Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 13-02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering.

 


PS 03/14 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 13.02.2014

BEHANDLING:
Rådmann
orienterte om:

  • Økonomiplanarbeid og involvering – i forbindelse med formannskapet 22. mai 2014 arrangeres det dialogseminar der formannskapet, gruppeledere, tillitsvalgte, rådsledere, kommunalsjefer og virksomhetsledere inviteres.
  • Sykefravær 2013 - 7,5 %. Trenden er positiv, med jevn nedadgående kurve, men med sesongvariasjoner.
  • Administrativt delegasjonsreglement – under revidering.
  • Utviklingsprosess i ISK støttetjenester (interne tjenester) – hvilke rolle skal disse ha inn mot morkommunene og hvordan skal de samordne seg. 
     

 

Til toppen av siden

Publisert: 07.02.2014 10:19 Sist endret: 13.11.2019 10:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS