Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 16.02.17 - PS 2/17 Forslag til revidert ansettelsesreglement

Saksbehandler : Astrid Larsen

Arkivref : 2016/8808 - /490

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 12.12.2016 37/16
Administrasjonsutvalget 16.02.2017 2/17

  

Rådmannens forslag til innstilling:
Innstilling til revidert ansettelsesreglement vedtas. Det nye reglementet gjøres gjeldende fra 1. januar 2017.

 
 

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.12.2016

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Innstilling til revidert ansettelsesreglement vedtas. Det nye reglementet gjøres gjeldende fra 1. januar 2017.
 

   

Vedlegg:
Forslag til revidert ansettelsesreglement
Gjeldende ansettelsesreglement

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Ei arbeidsgruppe bestående av Alis Solberg Fagforbundet Verdal, Jens-Syver Løvli Utdanningsforbundet Levanger, John Olav Larsen Verdal kommune, Kjell Hugo Dybwik Levanger kommune og Astrid Larsen fra personal- og organisasjonsenheten ble nedsatt for å revidere ansettelsesreglementet. Gruppa har hatt tre møter fra mai til august. Det er enighet i arbeidsgruppa om forslaget som legges fram.

Reglementet ble sist revidert i 2012.

Årsaken til behov for revidering av reglementet er oppstart av «Det interne arbeidsmarkedet» (DIA). Retningslinjene for DIA ble vedtatt av Strategisk ledergruppe (SLG) i oktober 2015. Disse retningslinjene er en del av ansettelsesprosessen i kommunen og må inn i ansettelsesreglementet.

Retningslinjer DIA:

 • Alle ledige stillinger skal meldes inn til Personal- og organisasjonsenheten ved utlysning
 • Ansatte med funksjonsnedsettelse følges opp av nærmeste leder. Først se på muligheter i egen avdeling, så i enheten/virksomhetsområdet, før evt. kontakt med DIA.
 • Eventuell arbeidsutprøving ved andre enheter skal forsøkes før innmelding til DIA. Lønnskostnaden ved utprøving dekkes av opprinnelig leder. Leder ved enhet der det prøves ut har oppfølgingsansvaret under utprøvingen.
 • Det skal være tatt stilling til den ansattes arbeidsevne før innmelding til DIA. Den ansatte skal være klar til formidling til annen stilling ved innmelding.
 • Leder kan be om råd og bistand i oppfølgingsarbeidet fra Personal- og organisasjonsenheten ved behov.
 • Personal- og organisasjonsenheten kan vurdere at det ikke er hensiktsmessig å melde saken inn til DIA.
 • Skjemaet «Innmelding til DIA» fylles ut og oversendes DIA når klarsignal for dette er gitt.
 • Før DIA plasserer ansatte fra lista inn i en ledig stilling, skal ny leder gjennomføre en samtale med den ansatte. Dette for at leder skal ha mulighet til å verifisere at vedkommende har nødvendige kvalifikasjoner til stillingen.
 • Hvis leder og HR Tjenestepartner (HRTP) er enige om at noen er overtallig, skal disse være meldt inn på lista i den fasen det jobbes med å utrede vedkommende sine rettigheter.
   

Retningslinjene er gjort kjent ut i organisasjonen og følges opp av enhetene i samarbeid med personal- og organisasjonsenheten.

Forøvrig er ansettelsesreglementet innholdsmessig likt som tidligere; det er endret noe på plassering av innhold i forhold til avsnitt og det er endret på ordlyd enkelte steder.

I tillegg er det lagt inn tre vedlegg i forslag til nytt revidert ansettelsesreglement:

 • Veileder for tilsettingsprosess
 • Brukermanual for rekrutteringsmodulen
 • Sjekkliste for ledere og nytilsatte
   

Dette fordi det tidligere har vært flere dokument å forholde seg til i løpet av en ansettelsesprosess, vi foreslår at disse dokumentene blir en del av ansettelsesreglementet.

 
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.02.2017 09:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS