Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 19.11.2015

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 19.11.2015
Tid: 09:00 - 13:35 
Til stede: 11 representanter. Anne Kolstad møtte fom sak 9/15. Til stede 12 representanter. Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet fom sak 11/15. Til stede 11 representanter.

 

 

 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste som Word - Protokoll som Word
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 8/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.06.2015 Protokoll
PS 9/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 10/15 Kommunereform  Saksframlegg Protokoll
PS 11/15 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 19.11.2015
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Nei Alis Ambli Solberg møtte som vara
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei Ingen vara
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 08/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.11.2015

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 11.06.15 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 11.06.15 godkjennes.
   

PS 09/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.11.2015

BEHANDLING:  
Anne Kolstad tiltrådte. Til stede: 12 representanter.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
 
    


PS 10/11 Kommunereform Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.11.2015

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
    

 

PS 11/15 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.11.2015

BEHANDLING:  
Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 11 representanter.

Rådmann orienterte om:

  • Presentasjon av undersøkelse i næringslivet i Levanger og Verdal – holdninger til kommunereformen.
  • Medarbeiderundersøkelse–skjematisk oppfølging av funnene i undersøkelsen. 
     

Til toppen av siden

Publisert: 07.02.2014 10:19 Sist endret: 13.11.2019 10:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS