Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 20.11.2014

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 20.11.14
Tid: 09:00 - 11:30
Til stede: 13 representanter

  

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 9/14 Godkjenning av møteprotokoll 16.10.14 Protokoll
PS 10/14 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 11/14 Utredningsalternativer - kommunereform Saksframlegg Protokoll
PS 12/14 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 20.11.2014
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  
Trude Holm SP Vara Ja Møtte for Marit Voll

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 09/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 20.11.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16.10.14 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 16.10.14 godkjennes.
 PS 10/14
Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 20.11.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Rådmannens forslag til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 – Verdal kommune tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Rådmannens forslag til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 – Verdal kommune tas til orientering.

  


PS 11/14 Utredningsalternativer - kommunereform  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 20.11.2014

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om saken.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering.».

VEDTAK: 
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering.

 
 

PS 12/14 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 20.11.2014

BEHANDLING:
Rådmannen
orienterte om:

  • Videokonferanse med kommunal- og moderniseringsdepartementet ad. avtaleforpliktelser samkommunen har gjort med tredjepart.
  • Partsbegrepet og partssammensatt samarbeid – mange tunge saker framover som krever partssammensatt arbeid – samkommune, kommunereformen og driftsstruktur i organisasjonen.
     

Ordfører orienterte:

  • Videokonferanse med kommunal- og moderniseringsdepartementet (administrativt nivå) og de to samkommunene i Nord-Trøndelag. Initiativ fra departementet. For deres del ville de orientere om proposisjon for avvikling av samkommunemodellen. Ønsket innspill til dette. Dep. lite å fortelle – ikke noe vi ikke viste fra før. Rådmennene har sendt innspill i forkant bla kontraktsforhold som leasingavtaler, lisenser, pensjonsordning ol. Ingen klare svar fra departementet. Ansettelsesforhold er heller ikke uoverkommelig å løse, men det er rett å diskutere konsekvenser på forhånd.
     

Christian Aalberg – tilstandsrapport skole. Vil rådmann ta tak i fuktproblematikken på nyskolen.

Rådmannen svarte – befaring gjennomført nylig, og vil følge opp i forhold til garantiperioden. Gir oss ikke på det som går på garantiansvar. 

 

Til toppen av siden

Publisert: 07.02.2014 10:19 Sist endret: 13.11.2019 10:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS