Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 02.09.2019 - PS 42/19 Utbygging og oppgradering av dagens Vinne skole til ny skole for skolekretsene

Saksbehandler : John Olav Larsen

Arkivref : 2018/4649 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 02.09.2019 42/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget stadfester ansattes medvirkning i utvikling av nye Vinne og Ness skole for Vinne skolekrets og Ness skolekrets. 
 
Vedlegg: 

  1. Landskapsplan
  2. Fasade øst
  3. Fasade sør
  4. Fasade nord
  5. Fasade vest
  6. Plan sokkel
  7. Plan 1. etasje 
     

Alle vedleggene samlet i en PDF-fil (for utskrift).
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger: 
Utbygging og oppgradering av dagens Vinne skole til ny skole for skolekretsene Ness og Vinne skolekrets.
Utgangspunktet for denne byggesaken er PS 56/17 «Skolestruktursaken» hvor det ble vedtatt følgende:
«Ness skole slås sammen med Vinne skole fra 01.08.2019. En sammenslått skole vil sikre et elevgrunnlag som muliggjør en full renovering av en ny felles barneskole i Vinne. En sammenslått skole vil sikre en skole med i hovedsak to klasser på hvert årstrinn så langt det er mulig å se framover. Dette gir en stabil driftssituasjon med pedagogisk gunstige klassestørrelser. Rådmannens vurderinger i denne sammenheng støttes i sin helhet.»
I PS 097/17 «organisering av forprosjekt, utbygging og renovering av Vinne skole» ble det gjortfølgende vedtak:
 
Vedtaksteksten

Rådmannen har fulgt opp disse punktene gjennom 2018, og arkitektfirmaet Link Arkitektur AS ble valgt som arkitektfirma for forprosjektet.
Det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av de rollene som er nevnt i punkt 3 over, og sammen med Link Arkitektur AS ble forprosjektet drevet fremover i en rekke prosjekteringsmøter, brukermøter med innspill fra elever, foreldre, ansatte, lag og foreninger samt utsendte informasjonsskriv fra rektorene til alle involverte brukergrupper.
Rektorene har også informert Komite Mennesker og Livskvalitet underveis, spesielt med tanke på brukermedvirkning som har vært meget god i prosessen.
Forprosjektprosessen gav oss svar på en rekke problemstillinger som ble lagt frem til politisk behandling i februar 2019 i PS 011/19, hvor følgende vedtak ble fattet:
 
Vedtakstekst

For nye Vinne/Ness skole har kommunen og Link Arkitektur tatt utgangspunkt i den såkalte Trondheimsmodellen som arealnorm:
 
Arealnorm barneskoler

I vedtaket PS 097/17 sier kommunestyret at Verdal kommune skal bygge en skole for 350elever, og 2 paralleller. (14 klasser/grupper).
Totalt dekker nå arealene i den planlagte skolen disse kravene, selv om selve klasserommene nok er i minste laget i forhold til dagens normer. Dette skyldes at skolen skal bygges på den gamle strukturen/rammen. Hvis kommunen hadde valgt å rive det gamle bygget, og satt opp en helt ny skole fra grunnen av, ville nok selve klasseroms arealene vært noe større.
Den nye skolen får et bruttoareal på 5597kvm, dette er inkludert nye ventilasjonsrom. Skolen bygges over 2 etasjer (sokkel og 1. etasje), med universell utforming både innvendig og utenomhus.
Sokkeletasjen inneholder i hovedtrekk administrasjonslokaler, personalrom/spiserom, gymsal med garderobeanlegg og Amfi/allrom og har et bruttoareal på 2744 kvm.
1. etasje inneholder alle spesialrom som sløyd, musikk, bibliotek, kantine og alt av undervisningslokaler inkludert garderober for elevene. Bruttoareal 2640 kvm.
 
Dagens skoleanlegg inneholder også et klubblokale for Vinne IL, korpslokaler (sambruk) og skytteranlegg for Verdal Søndre Skytterlag og Verdal Sportsskytterlag. Det bygges nå for sambruk med Vinne IL og for korps, med spillemiddelsøknad jf. PS 011/19. Skytterlagene er det ikke funnet plass for i den nye skolen da sokkeletasjen tas i bruk til skoleformål. Her jobber Verdal kommune i samarbeid med skytterlagene om en annen løsning for dem, men her er vi ikke kommet i mål pr. dato.
Verdal kommune har laget en ny reguleringsplan for området da dette ble nødvendig da utbyggingsarealet ble større enn først antatt.
Verdal kommune har inntrykk av at de aller fleste brukere føler at medvirkningsprosessene har vært gode.
Fra skolestart 2019 ble elever og personale ved Vinne skole sammenslått med Ness skole, og hele Ness oppvekstsenter samt Heimly samfunnshus i Ness brukes nå som midlertidige lokaler inntil ny skole for begge skolekretser står ferdig.

Pr. dato ligger følgende milepælsplan til grunn:
 
M;ilepælsplan
 
Vurdering: 
Ansattes medvirkning anses godt ivaretatt så langt i prosessen.
 
  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 30.08.2019 11:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS