Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Aerbeidsmiljøutvalget 03.09.2018

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         03.09.2018
Tid :           13:00


  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 24/18 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 25/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 04.06.2018 Protokoll
PS 26/18 AMU-oppgradering 1.etg Rådhuset Saksframlegg Protokoll
PS 27/18 Oppgradering 2.etg Vektergata 7-9 Saksframlegg Protokoll
PS 28/18 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver Saksframlegg Protokoll
PS 29/18 Rutiner for alkolås på bil Saksframlegg Protokoll
PS 30/18 Valg av AKAN utvalg Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 31/18 Orienteringer Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 03.09.2018

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Christian Floan Aalberg Leder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Nestleder Ja Fagforbundet
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Frode Kvittem Medlem Ja Arbeidsgiver
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann   Utvalgssekretær  
Svenn Arne Lersveen Teknisk drift  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo ANT HMS & Bedriftshelse AS   

 

 

PS 24/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 03.09.2018  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.
  

 

PS 25/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 03.09.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 04.06.2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 04.06.2018 godkjennes.
      
  
  

PS 26/18 AMU-oppgradering 1.etg Rådhuset    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 03.09.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag i møtet:
Forslag til vedtak godkjennes med et tillegg på:

3. Planene oversendes Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 

 1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for oppgradering av 1. etg i Verdal rådhus.
 2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
 3. Planene oversendes Rådet for likestilling av funksjonshemmede.
   

    
 
  

PS 27/18 Oppgradering 2.etg Vektergata 7-9  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 03.09.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag i møtet:
Forslag til vedtak godkjennes med et tillegg på:

3. Planene oversendes Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 

 1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for oppgradering av 2.etg Vektergata 7-9.
 2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
 3. Planene oversendes Rådet for likestilling av funksjonshemmede.
   


    

PS 28/18 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 03.09.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og behandler temaet på nytt i neste møte 05.11.2018.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og behandler temaet på nytt i neste møte 05.11.2018.
  
  

 
PS 29/18 Rutiner for alkolås på bil   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 03.09.2018

BEHANDLING: 
Følgende forslag kom fram i møtet:
Saken oversendes til AKAN-utvalget for sluttføring, deretter til AMU.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Saken oversendes til AKAN-utvalget for sluttføring, deretter til AMU.
    
  
 

PS 30/18 Valg av AKAN utvalg Verdal kommune    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 03.09.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag i møtet:
Forslag til vedtak godkjennes med et tillegg på:

4. Representant fra administrasjonen Personal og HMS sjef Torgeir Skjevik

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Akan hovedkontakt Trine Wågø – Hovedverneombud
 2. Representant for BHT Rune Holmlimo – Senior HMS rådgiver ANT HMS og bedriftshelsetjeneste AS
 3. Representant fra administrasjonen Jan Erik Hermann - HMS og IA rådgiver
 4. Representant fra administrasjonen Torgeir Skevik – Personal og HMS sjef
   

      

 
PS 31/18 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 03.09.2018

BEHANDLING: 

 1. Orientering sykefravær – HMS og IA rådgiver Jan Erik Hermann:
   
  Oversikt over sykefravær
   
  En sammenligning mellom 2.tertial 2017 med 2. tertial 2018.
   
 2. Orientering v/ rådmann Jostein Grimstad
  Medarbeiderundersøkelse:
  Det var planlagt undersøkelse i 2018. Det blir det ikke. Det er ønskelig med en medarbeiderundersøkelse. Det vurderes 10 faktor. Planlegges for gjennomføring høsten 2019.
   
  Kvartalsrapport økonomi:
  Det er en krevende økonomi, men vi har ganske god kontroll på det vi kan ha kontroll på.  
   
  Det sees på muligheten for å etablere et felles innkjøpssamarbeid med kommunene Verdal, Levanger, Inderøy, Steinkjer, Snåsa Verran. Det lages et eget §27 selskap.
   
 3. Halvårsrapport og orientering HMS – senior HMS rådgiver ANT HMS og bedriftshelsetjeneste. Se eget vedlegg
   
   
         
   Til toppen av siden
Publisert: 19.06.2018 12:26 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS