Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2018 - PS 26/18 AMU-oppgradering 1.etg Rådhuset

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2018/7826 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2018 26/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 

  1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for oppgradering av 1.etg Verdal rådhus.
  2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
     

Vedlegg: 
Tegning over planløsning.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Arbeidsgruppa har bestått av Anne Lovise (Servicektr), Helge (økonomi), Tone (Arcon) og Haug (teknisk).

Vi har tegnet og utarbeidet forslag for arbeidsplasser i 1.etg rådhus. Vi har da tatt hensyn til ønsker fra ansatte og deres ønsker for løsninger i 1.etg.

Begge kontorfløyene er lukket og mørke med store kontorer. De fleste kontorene er 15 kvm, og det er stort for et kontor. Ved å dele fløyene i soner åpner vi opp – får mer lys inn i gangene, og reduserer størrelsen på kontorene. Kontorplassene kan da økes fra 15 til 27.

Det var nødvendig med oppgradering av ventilasjonsanlegget, eksisterende er fra 1974. Vi har byttet ut aggregatet, og kan oppgradere kanalene og legge til rette for varme-/kjølepumpe.

Elektriske løsninger må også fornyes, også de er stort sett fra midten av syttitallet. Det er for lite datapunkter og kontakter på eksisterende kontorer, og nye led-lamper for å få ned strømforbruket er nødvendig når armatur byttes.
Oppgraderer vi el og ventilasjon må vi bytte himlinger, gjør vi om romløsninger må vi også legge nye gulvbelegg. Vi bør også male i lysere farger i gangene.

Det er gjort lite i 1.etg de siste 40 år, men med oppgradering har vi fleksible og gode arbeidsplasser i mange år.
Det er tegnet en møteplass for begge fløyene med kaffemaskin og stoler/sofagruppe.
En kopimaskin for hver av fløyene.
Det er tegnet inn to større kontor med møtebord, og et større møterom. Det er også flere møterom i 2. og 3.etg.
Foajeen beholder vi. Men mot sør åpner vi opp murvegg slik at det blir en lett tilgjengelig publikumsinngang. Mot nord kan det være pc for selvbetjening og servicefunksjoner.

Eksisterende toalett for herrer, damer og HC i kontorfløya beholdes.
Det er også herre- og dametoalett rett innenfor foajeen i trappehallen.

Nytt servicekontor:
God tilgjengelighet for publikum, sikkerhet for ansatte, nært kopi/arkiv, mindre kontor for mulighet til samtaler og fleksible større kontorer.

Kontorfløya:
Fleksible løsninger for nye kontor. Ved å åpne opp kontorfløya har vi mulighet for både mindre kontorlandskap, mindre kontorer og noen større kontorer. Det er også muligheter for å forandre kontorløsningene etter behov.

Grunnkostnader som el/data og ventilasjon må vi gjøre noe med. De er 40 år og holder ikke til dagens bruk. Vi beholder en del eksisterende romløsninger som får ned kostnader, men åpner også opp gangene og øker kontorplasser. Det får ned kostnader på arbeidsplass.

Vi bør oppgradere begge fløyene samtidig for å få ned kostnader og spare tid. Servicekontoret kan fremdeles være på kinobygget, mens stab må flytte imens.

Fremdeles behov for nye vinduer som er originale fra 70-tallet. Romløsningene vil ikke forandre mulighetene hvis vi bytter til vinduer med samme størrelse.
 
Vurdering: 

  1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for oppgradering av 1.etg Verdal rådhus.
  2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
     

  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 29.08.2018 09:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS