Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2018 - PS 27/18 Oppgradering 2.etg Vektergata 7-9

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2018/8290 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2018 27/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 

 1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for oppgradering av 2.etg i Vektergata 7-9.
 2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
   

Vedlegg: 

 1. Tegninger/planløsning
 2. Tegning i 3D.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Prosjektet omhandler oppgradering av 2.etg i Vektergata 7-9. Bygget ble ifølge matrikkelen tatt i bruk i 2000. Bygningstype i matrikkel er Kontor- og adm.bygning; rådhus. Det blir derfor ikke bruksendring.
Bygger ble kjøpt av Verdal kommune i 2013 fra Gjensidige. 1. og 3.etg er oppdelt, innredet og brukes til kontor. I 2.etg er det ikke inndelt for kontor. Men det er allerede heis i bygget, korridorer, toaletter og våtrom er i bruk, ventilasjonsanlegget er koblet til og dimensjonert for tre etasjer og trenger bare kanaler.
Det som mangler er oppdeling i kontor og møterom i eksisterende areal. Fasaden blir ikke forandret.

Arcon prosjekt AS er innleid til å skissere planløsning, se vedlegg 1.

Etasjen tegnes med 14 kontorplasser og to møterom - totalt 213 kvm. Det er cellekontor som planlegges med glassvegger, slik at dagslys kommer inn til de innerste kontorene også. Det er også et pauserom/sosialt rom på 16 kvm. inkludert i arealet. Kopimaskiner skal være i ganger.
Kantine er på rådhuset like ved, og parkering er utenfor rådhuset like ved.

I første omgang er det oppgradering av en del av 2.etg. Det er fremdeles areal på omtrent 125 kvm. som er ikke er oppdelt (uten møbler på planløsning).
Resterende areal skal deles opp og brukes senere når rombehovet for kommunen er mer avklart.
 
Vurdering: 

 1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for oppgradering av 2.etg i Vektergata 7-9.
 2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
   

  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 29.08.2018 09:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS