Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2018 - PS 30/18 Valg av AKAN utvalg Verdal kommune

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2018 30/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget velger følgende representanter i AKAN-utvalget for Verdal kommune:

 1. Akan hovedkontakt Trine Wågø – Hovedverneombud
 2. Representant fra BHT Rune Holmlimo – Senior HMS rådgiver ANT HMS og bedriftshelsetjeneste AS
 3. Representant fra administrasjonen – Jan Erik Hermann HMS og IA Rådgiver.
   

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Innherred samkommune hadde et felles AKAN-utvalg for Verdal og Levanger kommune. Etter opphør av samkommunen så må det velges et eget AKAN-utvalg for Verdal kommune.

Viser til «Rusmiddelbruk på arbeidsplassen». Retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal, Levanger og ISK, punkt 2.1:

AKAN-utvalg, underutvalg til Amu: (Består av hovedkontakt, representant fra BHT og en representant fra administrasjonen)

 • Skal utarbeide og revidere retningslinjer
 • Skal sørge for at ledere med personalansvar, personkontakter/verneombud og tillitsvalgte får nødvendig opplæring i AKAN-arbeidet.
 • Skal bistå med informasjon om AKAN-arbeidet og rusmidler på de enkelte arbeidsplassene.
 • Skal påse at hovedkontakt opprettes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene.
 • Skal avgi årlige rapporter til arbeidsmiljøutvalget
 • Skal legge forholdene til rette for at hovedkontakt og eventuell personkontakt kan fungere uten at de har økonomisk belastning.
 • NB! AKAN-utvalget deltar ikke i oppfølgingen av den enkelte arbeidstaker.
   

Hovedkontakt (AKAN-kontakt):

 • Utpekes av arbeidstakerorganisasjonene og velges av arbeidsmiljøutvalget.
 • Er medlem av AKAN-utvalget.
 • Koordinerer det systematiske og overordna AKAN-arbeidet.
 • Skal ta hånd om informasjon og opplæring i samarbeid med hele AKAN-utvalget.
 • Skal sammen med bedriftshelsetjenesten ha ansvar for opplæring og veiledning av personkontakter.
   

Vurdering: 
Følgende representanter velges i AKAN-utvalget

 1. Akan hovedkontakt Trine Wågø – Hovedverneombud
 2. Representant fra BHT Rune Holmlimo – Senior HMS rådgiver ANT HMS og bedriftshelsetjeneste AS
 3. Representant fra administrasjonen – Jan Erik Hermann HMS og IA Rådgiver 
   

  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 29.08.2018 09:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS