Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.02.2019 - PS 3/19 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2019

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 04.02.2019 3/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Arbeidsgiversiden skal inneha ledervervene i AMU for 2019.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2019, velges: Torgeir Skevik.
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2019, velges: Bård Kotheim.
 
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Arbeidsmiljøloven §7-1 pkt 4.
(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune har årlig valg av leder og nestleder.
Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden bytter på å ha ledervervene. Christian Floan Aalberg, som representerer arbeidstakersiden, har vært leder i 2018. Lise Heggdal har vært nestleder i samme periode.

På arbeidsgiverside går Frode Kvittem og Anne Kari Haugdal ut av sine roller som medlem av Arbeidsmiljøutvalget, fra 2019. De erstattes av Torgeir Skevik og Anne Grete Wold Olsen.
 
Vurdering: 
Arbeidsgiversiden skal inneha ledervervene i AMU for 2019.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2019, velges: Torgeir Skevik.
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2019, velges: Bård Kotheim.
 

  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 31.01.2019 14:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS