Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.02.2019 - PS 4/19 Valg av medlemmer til Arbeidsutvalg til Arbeidsmiljøutvalget

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 04.02.2019 4/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Følgende representanter velges i arbeidsutvalget for AMU Verdal kommune i 2019:

  1. Torgeir Skevik – leder AMU
  2. Representant fra arbeidstakersiden: Christian Floan Aalberg
  3. Utvalgssekretær – Jan Erik Hermann.
     

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Arbeidsutvalget (AU) består av to personer og utvalgssekretær. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) leder vil være en naturlig del av dette utvalget og er i så måte en selvsagt representant. Det andre medlemmet skal representere enten arbeidsgiver eller arbeidstaker avhengig av hva leder til enhver tid er – både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden skal være representert i AU.

Arbeidsutvalget gis saksforberedende myndighet, men ikke myndighet til å ta avgjørelser på vegne av AMU. AU møtes i forkant av hvert møte i Arbeidsmiljøutvalget, ca. 1 måned før, og går gjennom årshjul, innsendte saker, mv., og utformer sakliste og innkalling i samråd med utvalgssekretær.
 
Vurdering: 
Følgende representanter velges i arbeidsutvalget for AMU Verdal kommune i 2019:

  1. Torgeir Skevik – leder AMU
  2. Representant fra arbeidstakersiden: Christian Floan Aalberg
  3. Utvalgssekretær – Jan Erik Hermann..
     

  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.04.2019 09:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS