Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.02.2019 - PS 7/19 Årshjul Arbeidsmiljøutvalget

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 04.02.2019 7/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner årshjulet for faste saker til Arbeidsmiljøutvalget. 
 
Vedlegg: 
Årshjul AMU.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
AMU har noen lovpålagte oppgaver som i utstrakt grad blir påvirket av antallet hendelser (jf. ulykker o.l.), og ikke minst om AMU skal behandle spørsmål. Når det gjelder rapportering skal Arbeidsmiljøutvalget behandle følgende saker fortløpende:

  • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger
  • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kanskyldesarbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
  • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.
     

Andre spørsmål kan også tas opp. (sendes til Arbeidsmiljøutvalgets sekretær eller leder), men da kan AMU fritt vurdere hvorvidt dette skal behandles

Vurdering: 
Arbeidsmiljøutvalget har et årshjul som revideres kontinuerlig. Faste oppgaver fordeles på 5 møter. Andre oppgaver plasseres i egen mappe i midten av årshjulet. Arbeidsutvalget (AU) har revidert årshjulet, og legger fram dette for godkjenning i Arbeidsmiljøutvalget.

  
  Til toppen av siden

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 01.02.2019 11:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS