Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget04.02.2019 - PS 8/19 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

Saksbehandler : Christian Floan Aalberg

Arkivref : 2018/7373 - /449

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 04.02.2019 8/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:

 • a) Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten
 • b) Utvalget eller representanter for utvalget foreta befaringer i virksomheten for å kartlegge og vurderebehovet for verne- og miljøtiltak. Verneombud og arbeidsledere for de enkelte områder i virksomheten bør delta under befaringen av områder som de er verneombud eller arbeidsleder for
 • c) Utvalget delta i å utarbeide en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten
 • d) Utvalget skal gi råd om prioritering av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og selv ta oppspørsmål om nye tiltak
 • e) Utvalget skal fastsette retningslinjer for introduksjon av nye tilsatte arbeidstakere om det som gjelderverne- og miljøarbeidet i virksomheten og se til at arbeidsgiveren sørger for opplæring av nye tilsatte så snart som mulig etter tilsettingen
   
   
 • Punktene a-c beskriver en deltakelse fra AMU. AMU kan delegere oppgaver, men AMU har ansvaret. AMUskal være på systemnivå, stille krav og sørge for at oppgaver og rutiner blir fulgt opp.
  - Det forutsettes her at arbeidsgiver sørger for å involvere Arbeidsmiljøutvalget i de relevanteoppgaver.
 • Punkt b) fanges opp med vernerunde med risikovurdering, for alle verneområder.
 • Punkt c) fanges opp med HMS/IA planen, for alle verneområder.
  - Både punkt b og c anses å være delegert til det enkelte verneområdet. Dets ledergjennomfører oppgavene sammen med sitt verneombud
 • Punkt d) forutsetter en involvering fra arbeidsgiver og/eller et eventuelt vedtak fra Arbeidsmiljøutvalgetvedrørende nye tiltak i forbindelse med arbeidsmiljøspørsmål. Saken tas opp ved behov.
 • Punkt e) krever opplæring av nytilsatte. Tidligere kurs for nytilsatte kan gjenopplives, med f.eks. 2-timersbolker en gang i kvartalet, og i kombinasjon med e-opplæring.
   

Vurdering: 
Vi startet en prosess rundt våre arbeidsoppgaver i november 2018 og legger fram det som er blitt gjort siden da. Målet er å ferdigstille dette på møtet i april, og denne saken er derfor en orienteringssak.

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 01.02.2019 11:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS