Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2019 - PS 50/19 Etablering av underutvalg av arbeidsmiljøutvalget

Saksbehandler : Torgeir Skevik

Arkivref : 2019/3950 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2019 50/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 

  1. Arbeidsmiljøutvalget oppretter herved et underutvalg for å arbeide med videreutvikling av arbeidsmiljøet i institusjonstjenesten, med spesielt fokus på å øke nærvær og hindre frafall.
  2. Underutvalget forankres hos virksomhetsleder for institusjonstjenesten og består av ledere og valgte arbeidstakerrepresentanter både fra fagorganisasjonene og fra vernetjenesten.
  3. Gjennom bransjeprogrammet knyttet til ny IA- avtale vil arbeidet i institusjonstjenesten styrkes med representanter fra Nav og fra vår bedriftshelsetjeneste, i tillegg til at personalavdelingen deltar.
  4. Arbeidsmiljøutvalget gir herved virksomhetsledere forøvrig myndighet til å opprette underutvalg av arbeidsmiljøutvalget for å arbeide med utvikling av arbeidsmiljøet i hele eller deler av sin virksomhet. Utvalgene skal være partssammensatt, og ledervervet går «på omgang» mellom arbeidsgiver og fagorganisasjoner slik som i arbeidsmiljøutvalget.
  5. Virksomhetsleder skal rapportere til arbeidsmiljøutvalget om prosesser som iverksettes gjennom slike underutvalg, og også rapportere om resultater av gjennomførte prosesser.
  6. Arbeidsmiljøutvalget kan selv opprette underutvalg i virksomheter der utvalget ser at det er behov for å styrke innsatsen for å videreutvikle arbeidsmiljøet.


Vedlegg: 
Ingen
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Arbeidsmiljøloven §7-1.

Saksopplysninger: 
Gjennom ny nasjonal avtale om inkluderende arbeidsliv har bransjene barnehage og institusjonstjenesten innenfor helse og omsorg blitt plukket ut som satsingsområder for staten.
Det avsettes faste midler av staten i 4- årsperioden til ulike tiltak som skal redusere fraværet i disse utsatte bransjene. Blant annet skal det benyttes midler til såkalte ekspertteam som skal gå inn i saker der ansatte har hatt lange og gjentagende sykefravær, og der en skal ta sikte på blant annet å avklare videre behandlingsløp og også definere restarbeidsevne hos konkrete arbeidstakere.
 
Institusjonstjenesten i kommunen har besluttet å delta i bransjeprogrammet som er iverksatt av Nav knyttet til bransjer som har spesielle utfordringer med sykefravær. Vi samarbeider tett med Nav i dette arbeidet, og de har bedt om en god forankring inn i partssamarbeidet fra rådmannsnivå og ut i virksomheten.
Barnehagene har avventet en beslutning om å gå inn i bransjeprogrammet.
 
Vurdering: 
Arbeidsmiljøutvalget ønsker å sikre en god forankring av prosesser knyttet til bransjeprogrammene i den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv. Verdal kommune ønsker å delta i bransjeprogrammene, og etablerer dermed en forankring av arbeidet både i arbeidsmiljøutvalget og i et underutvalg i virksomheten.
Den overordnede forankringen av arbeidet foreslås ivaretatt av arbeidsmiljøutvalget. For å sikre en god og effektiv gjennomføring av prosessene i institusjonstjenesten velger vi en modell der vi oppretter et underutvalg som styres av virksomhetsleder og tillitsvalgte samt vernetjeneste på virksomhetsledernivå. Arbeidet i den enkelte avdeling i virksomheten styres av avdelingsleder, lokalt verneombud og lokale tillitsvalgte. Disse blir alle medlemmer av virksomhetens underutvalg.
 
Med det sikrer vi en forankring fra rådmannen og ut i den enkelte virksomhet og avdeling. Støttespillerne i arbeidet deltar sammen med partene i virksomheten og avdelingene, og det betyr at både personal og Nav samt vår bedriftshelsetjeneste ANT blir viktige støttespillere som bidrar inn i dette arbeidet.
 
Saksbehandler anbefaler at denne modellen benyttes også av andre virksomheter som setter i gang prosesser knyttet til utvikling av arbeidsmiljø, og at de i arbeidet sitt sørger for å rapportere til Amu om prosesser som igangsettes, og rapporterer om effekten av arbeidet når prosesser er avsluttet. Bransjeprogrammet kan være aktuelt å ta i bruk også i barnehagene våre.
Arbeidsgiverrepresentantene i slike utvalg sørger for at aktivitetene i utvalgene blir dokumentert og arkivert.
 
Amu kan selv opprette underutvalg for å kunne styrke innsatsen i virksomheter som har utfordringer med arbeidsmiljøet.
 
Hjemmel for opprettelse av underutvalg finner vi i arbeidsmiljøloven §7-1.
 
  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 01.02.2021 11:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS