Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2019 - PS 51/19 Søknad om opptak i KLP sitt arbeidsmiljønettverk

Saksbehandler : Torgeir Skevik

Arkivref : 2019/4268 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2019 51/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 

  1. Verdal kommune søker om opptak i KLP sitt HMS- nettverk.
  2. Prosjektet vi søker støtte for å gjennomføre er innføring av ny arbeidsgiverpolitikk på HMS- og -IA- området.
     


Vedlegg: 
Informasjon fra KLP om nettverket.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger: 
Organisasjonen er godt i gang med å utforme ny arbeidsgiverpolitikk på flere områder. Blant annet skal få politisk vedtak på våre nye mål og strategier, og senere utforme og implementere
ny politikk og nye standarder på HMS- og IA- området.
 
Hvert år lyser KLP ut muligheter for å søke om opptak i sitt HMS- nettverk. Neste søknadsfrist er 1. februar 2020. Ved å søke om opptak i nettverket vil vi få litt ekstra endringskraft i vår jobb
med utformingen og implementeringen av de nye standardene.
 
Vurdering: 
Å jobbe systematisk og langsiktig med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og inkluderende arbeidsliv (IA) er lønnsomt- både for oss som arbeidsgiver og for våre ansatte. Vi er en arbeidsgiver som er opptatt av at våre ansatte har et godt arbeidsmiljø og at de erfarer at vi er gode på inkludering. Vår ambisjon er at vi skal bli gode både på å rekruttere nye arbeidstakere, samt utvikle og beholde våre ansatte slik at vi kan fortsette å levere gode tjenester til våre innbyggere.
HMS og IA handler ikke bare om fysiske forhold på arbeidsplassen. Fornøyde arbeidstakere gir høyere nærvær, letter rekrutteringen og bidrar til økt produktivitet.
 
Ved å delta i KLP sitt nettverk får vi tilgang til deres kompetanse, vi får delta i et nettverk sammen med flere kommuner og skaffe oss kompetanse derfra, og vi kan i tillegg få tilgang til noe pengestøtte for å delfinansiere vårt arbeid med implementeringen av den nye politikken.
 
Nettverket er en møteplass for prosjekter som jobber med arbeidsmiljøutvikling i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. Prosjektene deler av sine erfaringer og får faglig påfyll av hverandre, KLP og eksterne foredragsholdere.
 
Saksbehandler anbefaler at vi søker om opptak i nettverket. Vår søknad vil beskrive vår ambisjon om å bruke perioden 2020 til 2021 på å utforme og implementere vår nye politikk på HMS- og IA- området, med basis i mål og strategiske valg som vedtas i kommunestyret i januar 2020.
 
  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.11.2019 08:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS