Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2019 - PS 54/19 Arbeidsforhold ved ROS

Saksbehandler : Bjørn Engelin

Arkivref : 2019/3955 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2019 54/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Kommunen ved byggansvarlige, gjennomfører informasjon og orienteringsmøte for ansatte ved ROS. Mål for dette møtet, bør være å gi de ansatte informasjon om eventuelle tiltak og fremdriftsplan for bygget. Møtet bør avholdes innen 01.12.19.

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:  
Utfordringene knyttet til lokaler og fysisk arbeidsmiljø ved ROS, har vært en kjent problemstilling i kommunen gjennom mange år. Dette omfatter luft, lys, lyd, areal, utforming og ikke minst sikkerhet. Det er gjennomført både kortsiktige og langsiktige tiltak for å rette på alle disse problemstillingene, men fremdeles oppleves lokalene som svært mangelfulle og uhensiktsmessige i forhold til den daglige aktivitet ved bygget. Arbeidstakerne ved ROS opplever at denne situasjonen gjør arbeidssituasjonen urimelig belastende, og ikke minst at dette får uheldige konsekvenser for brukere og tjenester som utføres i bygget. Vernerunder og innmeldte avviksmeldinger har avdekket en rekke forhold som bør utbedres, både på kort og lengre sikt.
 
Ansatte har over en lang tid etterspurt hvilke konkrete planer som foreligger for videre lokalisering for tjenestene som i dag er samlet i bygget, og eventuelt hva som tenkes gjort med selve bygget. Det foreligger i dag en avtale med fastleger om leie av første etasje, der legene har opsjon på en videreføring av leieforholdet fram til 2022. Det er derfor ingenting som tyder på at man får løst situasjonen ved ROS på kort sikt, og de langsiktige planene for bygget, vil sannsynligvis bli nærmere beskrevet i ny økonomiplan(2020-2023)

Vurdering: 
På bakgrunn av de funn og tilbakemeldinger som er knyttet til arbeidsmiljøet ved ROS, vil det være både ønskelig og nødvendig at kommunen ved byggansvarlige, gjennomfører et informasjonsmøte med de ansatte ved ROS. Dette med tanke på nødvendige kortsiktige tiltak jfr. alle avvik avdekket på vernerunder, og ikke minst informasjon om eventuelle tanker og planer for bygget på lengre sikt.
 
  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 01.11.2019 08:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS