Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 05.06.2020 - PS 39/20 Arbeidsgiverpolitikken konkretisering av det videre arbeidet

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 05.06.2020 39/20

 

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Amu støtter en retningsendring fra fraværskultur til nærværskultur. 
 
Vedlegg: 

  1. Vedtatt arbeidsgiverpolitikk
  2. Retningsendring fra fraværskultur til nærværskultur

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Vi endrer vårt fokus fra fraværskultur til nærværskultur, noe som utfordrer både individ og organisasjon, men bidrar til å underbygge helsefremmende aktiviteter og arbeidsplassen som helsearena.
Kraftsamling rundt tiltak for å øke nærværet, partssamarbeidet står samlet om endringene, og bidrar til felles budskap overfor ansatte (felles info- materiale).
Daglig oppmøte på jobb er hovedregelen, og tilrettelegging er alfa og omega. Dialog med leder før lege for avklaring (arbeidsevne, behov for tilrettelegging, alternative oppgaver).
Et ønske om økt bruk av avventende sykmelding, krever god dialog med fastlegene Mestringsorientert klima på arbeidsplassen er grunnleggende og vil kreve kulturendring.

Konkrete verktøy, metoder som styrker mestring og dialog:
Felles standard med ulike virkemidler er utviklet, og implementeres fra 01.09.10.
Felles standard for utviklingssamtaler, anbefaling om to samtaler pr år.
Eget skjema for dialog leder og ansatt er utviklet.
IA funksjonsvurderingsskjema skal utvikles på alle arbeidsplasser

Ekspertbistand til ansatte med langvarige og/ eller hyppige fravær for tidlig avklaring- allerede i gang.
Utvidet egenmelding til hele arbeidsgiverperioden på 16 dager (tillit, styrke dialogen med leder) foreslås iverksatt fra og med 1. september 2020.
Fornyet DIA - rutine, samt innføring av digitalt DIA- verktøy september 2020.
Elektronisk HMS/IA- plan, testes ut i institusjonstjenesten, hele organisasjonen fra og med 01.01.202.
Nye varslingsrutiner i kraft, vedtak i Amu mai. 

Vurdering:

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 09.04.2021 08:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS