Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 05.06.2020 - PS 37/20 Oppgradering uteavdelingen på Tinna

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2020/1955 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 05.06.2020 37/20

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
AMU tar saken til orientering.

Hjemmelsbakgrunn for saken:
Ingen.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:  
Utbygging av brannstasjon/uteavdeling er planlagt i tre trinn.
Tr.1 Ombygging brannstasjon er nå ferdigstilt og det er søkt om ferdigattest. Det er gått ferdigbefaring med entreprenør og stasjonen er tatt i bruk.
Tr.2 Tilbygg rødgarasje for uteavdelingen, garasjebygging og grus-/pukkbåser.
Tr.3 Ombygging og tilbygg administrasjonsbygg
Vi har sett disse to utbyggingene under ett, de har derfor blitt diskutert sammen.
Det ble vedtatt i budsjettet for 2020-23 penger til utbedring av utestasjon. 5 mill i 2019, 6 mill både i 2020 og 2021.

12.12 2019 var første planleggingsmøte for tr.2 og 3 på uteavdelingen. Til møtene på uteavdelingen var faste deltakere verneombud eller tillitsvalgt fra IBBR, verneombud og-/eller tillitsvalgt fra uteavdeling og vaktmestre, og driftsledere/avd.ledere fra uteavdeling og bygg og eiendom. I tillegg møtte arkitekt Langdal fra Letnes arkitekter. Vi mener derfor muligheten for informasjon, deltakelse og påvirkning har vært til stede.
Møter utover vinteren var 16.1, 3.2, 10.2, 17.2, 24.2, 2.3 og 18.4.

Vi har sendt inn byggesøknad for tr.2, se planløsning som vedlegg.
For tr.3 har vi ferdig utkast for administrasjonsbygg. Da er det tegnet inn nye garderober for uteavdeling og vaktmestre med ren- og uren side i 1.etg. Feierne har arbeidsplass i 1.etg, det er publikumsinngang og kontor i 1.etg. Spiserom for brann/uteavd./vaktmestre, vaktmesterrom og treningsrom er i 2.etg.
Tegning for tr.3 er vedlegg.

Framdriftsplan
tr.2: ferdig i løpet av året
tr.3: ferdig i løpet av 1.halvår 2021. 

Vurdering: 
Vi får lukket avvika fra Arbeidstilsynet som gjelder brannstasjonen med å følge disse planene. Det blir ren-uren side og nye garderober både på brannstasjonen og på adm.bygg for uteavdelingen.
Vi får samla Uteavdelingen og Bygg &eiendom på teknisk drift, og felles spiserom/møterom for teknisk drift og brannstasjonen. Det bygges større garasje for kjøretøy til uteavdelingen.
Vi får rydda opp og utnytta utearealet på Tinna enda bedre

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 29.05.2020 13:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS