Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 05.11.2018 - PS 35/18 Innspill til Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget 2018

Saksbehandler : Christian Floan Aalberg

Arkivref : 2018/7373 - /449

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 05.11.2018 35/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og behandler innspillene på en slik måte at årsrapportene gjenspeiler disse. Arbeidsutvalget gis oppgaven med å ferdigstille rapporten til møtet i februar.
 
Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
februar 2019 skal AMU behandle årsrapporten for 2018 og i den forbindelse er det ønskelig at utvalget selv kommer med innspill til momenter til denne.
 
Vurdering: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder er av den oppfatning at rapporten bør inneholde momenter som f.eks. administrative forhold (antall møter o.l.), saker som AMU har behandlet (generelt), og i tillegg bør følgende være med som vedlegg:
Oversikt over representanter og årshjul (konkretetema/saker som er behandlet). Saken tas til orientering.
 

  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.11.2018 13:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS