Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 05.11.2018 - PS 36/18 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver - oppstartsprosess

Saksbehandler : Christian Floan Aalberg

Arkivref : 2018/7373 - /449

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 05.11.2018 36/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget skal ta med seg innspillene fra dagens møte inn i sitt arbeid for 2019 og legge fram resultatet på møtet i april.
 
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I AMU sin oppgaveportefølje er det flere oppgaver det må jobbes aktivt med:

  • Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten
  • Utvalget eller representanter for utvalget foreta befaringer i virksomheten for å kartlegge og vurdere behovet for verne- og miljøtiltak. Verneombud og arbeidsledere for de enkelte områder i virksomheten bør delta under befaringen av områder som de er verneombud eller arbeidsleder for
  • Utvalget delta i å utarbeide en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten
  • Utvalget skal gi råd om prioritering av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og selv ta oppspørsmål om nye tiltak
  • Utvalget skal fastsette retningslinjer for introduksjon av nye tilsatte arbeidstakere om det som gjelderverne- og miljøarbeidet i virksomheten og se til at arbeidsgiveren sørger for opplæring av nye tilsatte så snart som mulig etter tilsettingen
     

Formålet med saken i dag er å få klarlagt hva vi mener er naturlig med tanke på både delegering, kapasitet og hva utvalget ser på som en tilfredsstillende håndtering av nevnte prosesser.
 
Vurdering: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder er av den oppfatning at denne saken ikke kan behandles før på møtet i april da agendaen for februarmøtet allerede er av en slik størrelsesorden at ytre ramme (to timer) er nådd. Dersom AMU vedtar at dette skal legges fram på et tidligere tidspunkt må vi vurdere å øke tidsrammen.. 

  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.11.2018 13:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS