Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 05.11.2018 - PS 37/18 Evaluering av arbeidsmiljøutvalget 2018

Saksbehandler : Christian Floan Aalberg

Arkivref : 2018/7373 - /449

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 05.11.2018 37/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar Evaluering av arbeidsmiljøutvalget 2018 til orientering.
 
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Det kommer en egen årsrapport for 2018 som blir lagt fram på arbeidsmiljøutvalgets møte i februar 2019, og uten å gå i detalj på de enkelte sakene er tanken her at utvalget skal komme med innspill slik at vi får AMU opp på et enda høyere nivå i 2019. I løpet av inneværende år har vi opprettet et arbeidsutvalg (AU) og dette momentet må vi passe, ekstra, på å foreta en evaluering av.

Målet med saken er å foreta en enkel evaluering av året, og få løftet fram punkter til forbedring.
 
Vurdering: 
Arbeidsutvalget skal ta høyde for innspillene som kommer i møtet når de setter agenda for virksomheten i 2019. Saken er en orienteringssak og behandles deretter. 

  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.11.2018 13:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS