Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 05.11.2018 - PS 38/18 Avviksrapport for 3 kvartal 2018

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 05.11.2018 38/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Avviksrapport for de 3 første kvartal i 2018, tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Avviksrapport for perioden januar t.o.m. september, presenteres i AMU møte av HMS- og IA-rådgiver Jan Erik Hermann.

Saksopplysninger:
Kvalitetssystemet Compilo har en egen statistikkmodul. I denne er det muligheter for å bygge opp statistikker. Avviksrapportene gir en oversikt over antall avvik og avvikskategorier som er meldt inn fra de forskjellige enhetene, bygd opp etter kommunens organisasjonsstruktur. Et avvik dokumenterer uønskede hendelser, som bl.a. vold og trusler, nestenulykker, skader, samt fysiske og psykiske arbeidsmiljøsaker i organisasjonen.

Innmeldte avvik gir grunnlag for å iverksette ulike forbedringstiltak, og et dokumentasjonsgrunnlag for å iverksette ulike forbedringstiltak.
 

Vurdering: 
  

  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.11.2018 13:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS