Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

09.03.2020 (12-22)

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         09.03.2020
Tid :           13:00 - 

 
 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 12/20 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 13/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 10.02.2020 Protokoll
PS 14/20 Endringer av verneområde i Bo og dagtilbuds tjenesten - 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 15/20 Utvikling av kriterier for rapportering på helse, miljø og sikkerhet samt inkluderende arbeidsliv Saksframlegg Protokoll
PS 16/20 Tilsyn Hjemmetjenesten Saksframlegg Protokoll
PS 17/20 Årsrapport 2019 for arbeidsmiljøutvalget  Saksframlegg Protokoll
PS 18/20 Årsrapport 2019 fra ANT Bedriftshelsetjeneste  Saksframlegg Protokoll
PS 19/20 Årsrapport 2019 Avviksrapportering, kvalitetssystemet Compilo  Saksframlegg Protokoll
PS 20/20 Årsrapport 2019 - Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune   Protokoll
PS 21/20 Årsrapport 2019 fra Arbeidslivssenteret  Saksframlegg Protokoll
PS 22/20 Orienteringer
- Deltakelse i KLPs arbeidsmiljønettverk – v/Personal og HMS sjef Torgeir Skevik 
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 09.03.2020

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Medlem Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Leder Nei, ingen vara Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann Utvalgssekretær  
     

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Kari Øiestad Schjelderup Virksomhetsleder hjemmetjenesten  
Julianne Valseth Lian  ANT - Bedriftshelsetjeneste  
Endre Tolo Hausberg NAV Arbeidslivssenter   

 

 

PS 12/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2020 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes, med unntak av PS 20/20, som flyttes til AMU sitt møte i mai.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes, med unntak av PS 20/20, som flyttes til AMU sitt møte i mai.
        

 

PS 13/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2020

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 10.02.2020 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 10.02.2020 godkjennes.
               
  
  

PS 14/20 Endringer av verneområde i Bo og dagtilbuds tjenesten - 2020    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2020

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Endrede verneområder i Bo og dagtilbudstjenesten vedtas.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Endrede verneområder i Bo og dagtilbudstjenesten vedtas.
         
  

 
PS 15/20 Utvikling av kriterier for rapportering på helse, miljø og sikkerhet samt inkluderende arbeidsliv    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2020

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Ikrafttreden endres til 2. kvartal. Forslaget til vedtak blir da:
Kriteriene som fremgår av saksfremlegget vedtas som førende for rapportering på helse, miljø og sikkerhet og inkluderende arbeidsliv, og trer i kraft fra og med andre kvartalsrapport 2020.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Kriteriene som fremgår av saksfremlegget vedtas som førende for rapportering på helse, miljø og sikkerhet og inkluderende arbeidsliv, og trer i kraft fra og med andre kvartalsrapport 2020.   

 

PS 16/20 Tilsyn Hjemmetjenesten     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2020

BEHANDLING:  
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Presentasjon fremlagt i møte, tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Presentasjon fremlagt i møte, tas til orientering. 

 

PS 17/20 Årsrapport 2019 for arbeidsmiljøutvalget     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2020

BEHANDLING:  
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapporten til orientering med følgende kommentar: Antall verneombud i årsrapporten endres fra 44 til 39 stk.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapporten til orientering med følgende kommentar: Antall verneombud i årsrapporten endres fra 44 til 39 stk. 

 

PS 18/20 Årsrapport 2019 fra ANT Bedriftshelsetjeneste     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2020

BEHANDLING:  
ANT Bedriftshelsetjeneste årsrapport 2019 for Verdal kommune
Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 

 

PS 19/20 Årsrapport 2019 Avviksrapportering, kvalitetssystemet Compilo     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2020

BEHANDLING:  
Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar fremvisning gitt i sanntid i Compilo til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar fremvisning gitt i sanntid i Compilo til orientering. 

 

PS 20/20     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2020

BEHANDLING:  
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken flyttes til AMU-møtet i mai.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Saken flyttes til AMU-møtet i mai. 

 

PS 21/20 Årsrapport 2019 fra Arbeidslivssenteret     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2020

BEHANDLING:  
Arbeidslivssenterets årsrapport 2019 for Verdal kommune.
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 

 

PS 22/20 Orienteringer - Deltakelse i KLPs arbeidsmiljønettverk – v/Personal og HMS sjef Torgeir Skevik     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2020

BEHANDLING:  
Orientering v/Personal og HMS sjef Torgeir Skevik.
Verdal kommune er tatt opp i KLP sitt arbeidsmiljønettverk med prosjektet:
«Utforming og implementering av ny HMS- og IA- praksis i hele organisasjonen Verdal kommune».

Se vedlegg.

 

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS