Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

10.02.2020 (07-11)

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         10.02.2020
Tid :           14:30 - 

 
 
 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 07/20 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 08/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 13.01.2020 Protokoll
PS 09/20 Orienteringer 10.02.2020 Saksframlegg Protokoll
PS 10/20 Arbeidsgiverpolitikk 2020-2032  Saksframlegg Protokoll
PS 11/20 Revisjon av AKAN retningslinjer for Verdal kommune Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 10.02.2020

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Medlem Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Leder Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Nei Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Nei Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Gunn Wolden Sekretær  
     

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo   ANT - Bedriftshelsetjeneste  
     

 

 

PS 07/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 10.02.2020 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
       
VEDTAK: 
Godkjent uten merknader.
       

 

PS 08/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 10.02.2020

BEHANDLING: 
          
VEDTAK:  
Godkjent uten merknader.
              
  
  

PS 09/20 Orienteringer 10.02.2020    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 10.02.2020

BEHANDLING: 
Torgeir Skevik orienterte om søknad om opptak i KLP sitt arbeidsmiljønettverk. Kort gjennomgang av søknaden. Gjennom nettverket forventes det å få tilgang til kunnskap og økonomiske ressurser. Verdal kommunens prosjekt er «Utforming og implementering av ny HMS- og IA -praksis i hele organisasjonen. «Svar på søknad forventes innen utgangen av februar.

Oppfølging av Arbeidsmiljøutvalget vedtak 52/2019. Kommunikasjonen til virksomhetene om rapportering til AMU har vært noe mangelfull, og dette har ført til uklarheter om rapportering. Det er kommet inn rapporter fra alle virksomhetsområdene i oppvekst som er vedlagt saken. Det er kommet inn tilbakemeldinger fra NAV og BODA som er lagt ut i innkallingen til møte i dag Det ble kort referert i møte innholdet i tilbakemeldingene

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
        
  

 
PS 10/20 Arbeidsgiverpolitikk 2020-2032    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 10.02.2020

BEHANDLING: 
Orientering ved Torgeir Skevik om Arbeidsgiverpolitikk 2020 – 2032.

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.       
  

 

PS 11/20 Revisjon av AKAN retningslinjer for Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 10.02.2020

BEHANDLING:  
Lise Heggdal og Gunn Wolden refererte om endringene i AKAN retningslinjene og bakgrunn for endringene.

VEDTAK: 
Revidert AKAN reglement vedtas som kommunens AKAN reglement.
 
 

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS