Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 10.02.2020 - PS 11/20 Revisjon av AKAN retningslinjer for Verdal kommune

Saksbehandler : Gunn S. Wolden

Arkivref : 2019/3717 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 10.02.2020 011/20

 

Arbeidsmiljøutvalgets leder forslag til vedtak:
Revidert AKAN reglement vedtas som kommunens AKAN reglement.

Vedlegg: 

  1. AKAN retningslinjer for Verdal kommune
     

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kommunens AKAN reglement ble vedtatt i 2012.

Det er skjedd utvikling innenfor AKAN området og i dag omfatter AKAN også bruk av penge- og dataspill som har negative konsekvenser for arbeidsplassen. Dette er ikke inkludert i kommunens AKAN reglement.

Dagens mål for AKAN arbeidet:
Gjøre arbeidsplassene i stand til å forebygge og håndtererus- og avhengighetsproblematikk.

Med rus- og avhengighetsproblematikk mener vi bruk av alkohol, illegale rusmidler, medikamenter med ruspotensiale, pengespill og dataspill som har negative konsekvenser forarbeidsplassen.

Det er kommet tilbakemeldinger fra Hovedkontakt og virksomhetsledere om behov for å konkretisere enkelte punkt i dagens

Vedtas nedleggelse av AKAN utvalget må ansvar og oppgavefordeling i AKAN-arbeidet revideres.

Vurdering:
Kommunens AKAN-reglement omfatter i dag ikke ansattes data- og pengespill aktiviteter som fører til negative konsekvenser for arbeidsplassen. Det er nødvendig å revidere regelmenet så det er i tråd med sentrale føringer for AKAN arbeidet på dette området.

Det er kommet tilbakemeldinger fra Hovedkontakt og virksomhetsledere at det er uklart om alle skal få tilbud om AKAN kontrakt ved første gangs forseelse eller om det direkte kan opprettes en personalsak med mulig avskjed. Det vurderes at leder må gjøres en vurdering av hendelsen og vurdere mulighet for å legge til rette for den enkelte samtidig som en sikrer forsvarlig arbeidsmiljø og forsvarlige tjenester. Ved alvorlige hendelser eller der en vurderer at en ikke kan sikre forsvarlig arbeidsmiljø eller forsvarlige tjenester vil det ikke bli tilbudt AKAN -avtale. Selv om det blir vurdert at det ikke gis tilbud om AKAN-kontrakt skal hendelsen rapporteres til AKAN hovedkontakt og til personal som en AKAN-sak. Selv om det opprettes personalsak skal arbeidsgiver prøve å bidra til at den ansatte få bistand med sitt problem. Det kan være informasjon om hjelpetiltak, hjelp til å kontakte fastlege, samtale med bedriftshelsetjenesten osv. Hovedregelen er at det ved første forseelse gis tilbud om AKAN -kontrakt.

Vedtak om nedleggelse av AKAN utvalget har ført til endringer i ansvars- og oppgave fordelingen i AKAN arbeidet.
 


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.02.2020 15:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS