Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 11.04.16

Utvalg:       Felles AMU Verdal og Levanger
Møtested :  Teknisk drift uteavdelingen, Verdal
Dato :         11.04.2016
Tid :           13:00 - 15:15


 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 10/16 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 11/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 29.02.2016 Protokoll
PS 12/16 Orientering fra leder og verneombud ved Teknisk drift uteavdelingen Verdal

Saksframlegg

Protokoll
PS 13/16 Informasjon fra Brann og redning - ny forskrift om brannforebygging, forebyggende plikter for eier og bruker av byggverk Saksframlegg Protokoll
PS 14/16 HMS/IA planer for 2016 og 2017 - rapportering i felles AMU 

AMU Levanger behandler følgende saker

  • Lederavtale avdelingsledere felles helse - Levanger kommune
  • Bruk av ABAX kjørebok

Saksframlegg

Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 11.04.16

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Anne Kari Haugdal Medlem Nei Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Geir Sandholm Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Frode Kvittem Medlem Nei Arbeidsgiver 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Nei Hovedverneombudet
Lise Heggdal Leder Ja Fagforbundet

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim Enhetsleder personal –og organisasjonsenheten  
Thomas Patrik Lindblom Leder Uteavdelingen Teknisk drift  
Fredrik Ness Verneombud Uteavdelingen Teknisk drift  
Tor Reidar Wigen  Branninspektør Innherred brann og redning   
 
Ellers møtte:
Bedriftshelsetjenesten ANT v/Jon Aune
   

 

 

PS 10/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 11.04.2016  Til toppen av siden

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner innkalling og sakliste.

 

 

PS 11/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 11.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Møteprotokoll fra AMU møte den 29.februar 2016 godkjennes.

 

 

PS 12/16 Orientering fra leder og verneombud ved Teknisk drift uteavdelingen Verdal  Til toppen av siden

Se presentasjonen som ble brukt under orienteringen her.

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 11.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 

 

PS 13/16 Informasjon fra Brann og redning - ny forskrift om brannforebygging, forebyggende plikter for eier og bruker av byggverk
  Til toppen av siden

Se presentasjonen som ble brukt under orienteringen her

Rådmannens forslag til vedtak:
Orientering om ny forskrift om brannforebygging, forebyggende plikter for eier og bruker av byggverk tas til etterretning.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 11.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK: 
Orientering om ny forskrift om brannforebygging, forebyggende plikter for eier og bruker av byggverk tas til etterretning.

 

 

PS 14/16 HMS/IA planer for 2016 og 2017 - rapportering i felles AMU  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Arbeidsmiljøutvalget tar oversikt over innleverte og manglende innleverte HMS/IA planer til orientering.
  2. Kommuneledere tar ansvar for videre oppfølging av ledere som ikke har levert HMS/IA planer etter utvidet frist.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg -11.04.2016

Forslag i møte:
AMU ber om at det tilføres et punkt til under vedtak:

  • AMU forventer at alle HMS/IA planer skal være på plass. Det orienteres om dette på neste AMU møte den 6.juni 2016.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK: 

  •  Arbeidsmiljøutvalget tar oversikt over innleverte og manglende innleverte HMS/IA planer til orientering.
  • Kommuneledere tar ansvar for videre oppfølging av ledere som ikke har levert HMS/IA planer etter utvidet frist. 
  • AMU forventer at alle HMS/IA planer skal være på plass. Det orienteres om dette på neste AMU møte den 6.juni 2016.


 Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2016 10:39 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS