Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 11.04.16 - PS 12/16 Orientering fra leder og verneombud ved Teknisk drift uteavdelingen Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2006/1165 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 11.04.16 12/16

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I årshjulet for faste saker til arbeidsmiljøutvalget står det at minst tre av møtene i løpet av året skal i hovedsak legges til enheter/virksomheter utenfor Rådhuset. Uteavdelingen ved teknisk drift i Verdal har i den forbindelse fått en henvendelse om å orientere om sitt HMS arbeid på avdelingen.
 
Vurdering:
Avdelingsleder Thomas Patrik Lindblom og verneombud Fredrik Ness orienterer om status, gleder og utfordringer i sitt HMS arbeid ved uteavdelingen teknisk drift i Verdal. 

 
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.04.2016 13:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS