Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 11.04.16 - PS 14/16 HMS/IA planer for 2016 og 2017 - rapportering i felles AMU

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2015/2241 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 11.04.16 14/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  • Arbeidsmiljøutvalget tar oversikt over innleverte og manglende innleverte HMS/IA planer til orientering.
  • Kommuneledere tar ansvar for videre oppfølging av ledere som ikke har levert HMS/IA planer etter utvidet frist.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

 

Saksopplysninger:
Arbeidsmiljøloven §3-1 Arbeidsgivers plikt til å sørge for at det utføres systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten og det skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Alle enheter/verneområder skal utforme egen HMS/IA plan for 2016 og 2017 på bakgrunn av overordnet HMS/IA plan for denne perioden. Frist for innsending av planen var satt til 1.februar, men fristen ble utsatt til 1.mars og siste frist ble satt til 15.mars.

HMS og kvalitetskoordinator viser en samlet oversikt over de som har levert og ikke levert HMS/IA planer fra virksomhetsområder/enheter i Verdal kommune og Innherred samkommune for denne to års perioden.
 
Vurdering:

  • Arbeidsmiljøutvalget tar oversikt over innleverte og manglende innleverte HMS/IA planer til orientering.
  • Kommuneledere tar ansvar for videre oppfølging av ledere som ikke har levert HMS/IA planer etter utvidet frist.

 
  Til toppen av siden

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 15.02.2021 09:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS