Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 11.05.2020 - PS 31/20 Arbeidsgruppe for valg av metode/ verktøy for kartlegging av arbeidsmiljø

Saksbehandler : Torgeir Skevik

Arkivref : 2019/1347 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 11.05.2020 31/20

 

Arbeidsmiljøutvalgets leders forslag til vedtak: 

  1. Arbeidsgruppen for utvikling av HMS- og IA-politikk får i mandat å innstille på valg av verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.
  2. Innstillingen fra arbeidsgruppa benyttes som beslutningsgrunnlag for rådmannen v/Personal- og HMS-sjef.
     

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
Verdal kommune hadde opprinnelig som ambisjon å gjennomføre medarbeiderundersøkelse i 2020. Tiden har gått fra oss litt, for før vi gjennomfører denne må vi gjøre et godt grunnarbeid med valg av verktøy og metode.

Saken var på saklista våren 2019, men ble ikke realitetsbehandlet. Det er nå på tide å ta saken videre.
 
Vurdering: 
Kommunen har kartleggingsmetoder på vurdering av fysisk arbeidsmiljø, men det mangler pr i dag gode metoder og verktøy for å kartlegge psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Det er besluttet at vi skal gjennomføre medarbeiderundersøkelser jevnlig, og det er viktig at vi har elektroniske verktøy som håndterer informasjonen effektivt slik at vi unngår mye manuelt arbeid etterpå. Samtidig er det viktig at verktøyet vi velger er basert på kunnskap rundt helsefremmende arbeidsmiljø, dette for å realisere ambisjonene vi har i vår nylig vedtatte arbeidsgiverpolitikk.
Uavhengig av valg av verktøy, vil resultatene fra en undersøkelse gi oss god kunnskap om hvor skoen trykker, og dermed hvor vi bør sette inn tiltakene våre for å utvikle organisasjonen som helhet samt de ulike delene av den. Saksbehandler mener at en undersøkelse/ kartlegging vil skape et godt fundament for det videre arbeidet med å skape helsefremmende arbeidsmiljø og dermed påvirke nærværet i positiv retning. Resultatet fra slike undersøkelser er også godt egnet
som grunnlag for dialog mellom leder og medarbeider i utviklingssamtaler.

Det finnes ulike leverandører i markedet, og det bør være god kunnskap rundt hva vi velger av verktøy, og metoder for hvordan oppfølgingsarbeidet i etterkant av slike undersøkelser legges opp. Når organisasjonen skal velge verktøy og metode bør det være en grundig prosess, og et møte i arbeidsmiljøutvalget egner seg ikke til å ta lange diskusjoner og gjøre gode vedtak på så svære saker.
I en slik prosess vil det være naturlig å få presentert og testet de ulike verktøyene som er tilgjengelige, for å hva som passer organisasjonen best. Det bør videre hentes inn referanser fra kommuner eller andre virksomheter som har benyttet ulike verktøy.

Saksbehandlers anbefaling er at arbeidsgruppen som har arbeidet med ny politikk på HMS- og IA- området innstiller på valg av verktøy og metoder. De er partssammensatt, de er sammensatt på tvers av tjenesteområder og de har bygd opp kompetanse på forebygging og helsefremming. I gruppa sitter også hovedverneombudet. Det er gjort noe grunnarbeid fra personal allerede, og dette materialet vil bli tilgjengeliggjort for arbeidsgruppa.

Gruppa etablerer et samlet beslutningsgrunnlag for rådmannen ved personal- og HMS-sjef. Valg av verktøy og metoder skal ivareta de ambisjoner vi har både i forhold til å utvikle ledelse, organisasjon og mennesker i tråd med vår arbeidsgiverpolitikk. Vi skal samtidig holde oss innenfor det regelverk som gjelder for innkjøp m.m. og innenfor de økonomiske rammene som er satt for 2020. 


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.05.2020 18:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS