Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 11.05.2020 - PS 33/20 Endring i tilbudet om aktiviteter for ansatte

Saksbehandler : Gunn S. Wolden

Arkivref : 2020/1680 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 11.05.2020 33/20

 

Arbeidsmiljøutvalgets leder forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget støtter tiltaket om endring i tilbudet om fysisk aktiviteter for ansatte.
Kommunen kjøper inn 200 kort til « Ti på topp» som ansatte kan kjøpe til redusert pris.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:  
I arbeidsmiljølovens paragraf 3-4 stilles det krav om at arbeidsgiver i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet skal vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Paragrafen er lagt inn for å bidra til økt fokus på tiltak for å fremme fysisk aktivitet for arbeidstakerne og oppnå gunstige helseeffekter. Det betyr at arbeidsgivere har plikt til å vurdere tiltak som skal fremme fysisk aktivitet, men at de ikke har plikt til å gjennomføre slike tiltak. Arbeidstakerne har heller ingen plikt til å benytte eventuelle tilbud om fysisk aktivitet.
Verdal kommune har de siste årene tilbudt gratis timer på Sprek treningssenter og gratis timer ved bassenget for alle ansatte. I tillegg har avdelinger og virksomhetsområder tiltak i egen HMS-plan. I forbindelse med Koronapandemien er tilbudet ved bassenget og Sprek stengt og det er sett på alternative tiltak for å stimulere til fysisk aktivitet. I midten av mars fikk ansatte og deres familiemedlemmer i Verdal kommune tilbud gjennom Ant bedriftshelsetjeneste til å bruke treningsapp'en www.myworkout.no. Kommunen har tilbudet for minst 2 mnd, og så lenge situasjonen med Korona og stengte treningssenter pågår.
Det er jobbet videre med å se på muligheter for tiltak for fysisk aktivitet for ansatte innenfor smittevernstreglene.   
 
Vurdering: 
På bakgrunn av at tilbudet ved Sprek treningssenter og ved bassenget er steng, i forbindelse med Korona, har vi vurdert om det er mulig å få i gang andre tiltak for å stimulere ansatte til å være fysikk aktive. Det må være tiltak som er mulig å gjennomføre innenfor anbefalte smitteregler. Det er også ønskelig at flere ansatte bruker tilbudene, og gjerne et tilbud som får i gang ansatte som til vanlig er lite fysisk aktive.
Hjemmetjenesten har de siste årene brukt gavepenger til å sponse deler av Ti på topp kort. Ordningen har vært en del av HMS planene til avdelingene. Enkeltpersoner blant ansatte har tatt stort ansvar for å organisere felles turer og oppmuntret ansatte til å bli med. Dette har ført til stor aktivitet og flere som tidligere var lite aktive på fritiden har etter hvert blitt med.
Ut ifra erfaringene i hjemmetjenesten er det ønskelig å prøve ut ordningen for ansatte i hele kommunen. Kommunen får rabatt på kort ut ifra hvor mange kort vi kjøper. Vi betaler kun for benyttede kort.

Forslaget er at kommunen kjøper inn 200 kort på Ti på topp Verdal og at ansatte betaler ca. halv pris av innkjøpspris. Det oppfordres til å danne lag i avdelingene og det utarbeides kriterier for premiering blant deltagerne i kommunen. Det vil da ikke være snakk om å premiere de som har vært på flest topper, men gå mer på deltagelse, kreativitet og initiativ.

Ut ifra erfaring blir tilbud der en selv må betale egenandel i større grad brukt enn tilbud som er gratis. En vil også kunne gi tilbud til flere innenfor den økonomiske rammen når det betales egenandel. Det kan settes noe midler til intern premiering.

Det er startet arbeidet med å sette ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til aktiviteter som kan stimulerer til mer fysisk aktivitet blant ansatte. Spesielt med tanke på å få flere til å delta og aller helst de som er lite aktive i dag. Arbeidsgruppa ble etablert i forbindelse med presentasjon av app'en www.myworkout.no. Det ble lagt ut åpen invitasjon på intranett til alle ansatte til å delta på presentasjon av apen. De som møtte opp fikk spørsmål om noen hadde
lyst til å bidra i videre arbeid og det var det interesse for. Videre er et verneombud tilknyttet gruppa.

Det er tenkt at gruppa spiler inn forslag til Personal og HMS avdelingen på aktiviteter som kan stimulerer til fysikks aktivitet blant ansatte. Første oppgaven for arbeidsgruppa er tenkt å være å foreslå kriterier for intern premiering av Ti på topp Verdal 2020. 


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 12.08.2021 15:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS