Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 11.05.2020 - PS 34/20 AMU-sak, Prosedyre og rutiner for varsling

Saksbehandler : Bjørn Engelin

Arkivref : 2020/1684 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 11.05.2020 34/20

 

Arbeidsmiljøutvalgets leder forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner nye prosedyrer og rutiner for varsling.

Vedlegg: 

  1. varslingsprosedyre
  2. rutine for varsling
  3. Intern_varsling_om_kritikkverdige_forhold- flyt
     

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:  
Utarbeidelse og endringer av prosedyrer og rutiner, har først og fremt sin bakgrunn i de lovendringer av Arbeidsmiljøloven, som ble gjeldende fra og med 01.01.2020.
De konkrete endringene står beskrevet i AML kap 2(§2A-1 til 2A-7) Dette har medført at vi som arbeidsgiver har fått et krav og plikt til å utarbeide nye prosedyrer og rutiner.
Et annet vesentlig moment er at varsling som hovedregel, skal gjøres gjennom kommunens nye varslingsverktøy i Compilo, noe som også medfører et krav om at prosedyrer og rutiner er forankret og gjort kjent i organisasjonen.   
 
Vurdering: 
Det er gjort en vurdering på at det er mest hensiktsmessig å utarbeide to separate dokument:

  1. Mottak-behandling og oppfølging av varslingssaker
  2. Rutine for varsling
     

Arbeidsgruppen har presisert hvilke roller/stillinger som bør utgjøre varslingssekretarieatet, samt mener at kontrollutvalget vil være den rette instansen som skal behandle aktuelle varslingssaker som omfatter lederne i rådmannsgruppen. 


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.05.2020 18:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS